โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ

วันนี้รวมโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินทั่วโลกเด็ด ๆ มาฝากเพื่อน ๆ เป็นราคาตั๋วถูกที่สุด ณ เวลานี้ ท่านใดกำลังจะเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ผมมีตารางพร้อมราคา เป็นตั๋วไปกลับ กรุงเทพฯ ไปเมืองต่าง ๆ ราคานี้เป็นราคาเฉพาะราคาตั๋ว ยังไม่รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน เพราะภาษีค่อนข้างเปลี่ยนบ่อย ดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าภาษีเท่าไหร่ แจ้งวันที่เดินทางไปกลับ ไว้แล้วจะเช็คให้นะครับ

 

EVA STUDENT PROMOTION(LONDON)

ISSUE PERIOD: 23APR – 31 OCT 2012
TRAVELING PERIOND: LOW: 23APR -10JUL , 21AUG-31OCT 2012
HIGHT: 11JUL -20AUG

ROUTE
BKK-LHR-BKK ECONOMY CLASS LOW: FARE THB 29,000.00 & 32,000.00
BKK-LHR-BKK ECONOMY CLASS HIGHT : FARE THB 32,500.00& 35,900.00
NOT INCLUDED TAXES ABOUT THB 14,700.00 (TAXES PRICING ON 07JUN2012)

BKK-LHR (ONEWAY) ECONOMY CLASS LOW: FARE THB 19,500 AND
HIGH : FARE THB 21,700.00
NOT INCLUDED TAXES ABOUT THB 4,900.00 (TAXES PRICING ON 07JUN2012)
TERMS & CONDITIONS:
1.ELIGIBLE FOR PASSENGERS HOLDING STUDENT VISA ONLY
2.TICKET IN ONE YEAR.

โปรโมชั่น ตั๋วฮ่องกง

สายการบิน

ราคา เริ่มต้น

ข้อกำหนดการจองและเดินทาง

OX:ORIENT THAI

5,700.00

RJ: ROYAL JORDANIAN

9,300.00

KQ: KENYA AIRWAYS

9,200.00

ET: ETHIOPIAN

9,400.00

UNTIL 30NOV2012

CX: CATHAY PACIFIC

9,700.00 /10,200.00

UNTIL 30SEP2012. FLIGHT CX750/754/712/702

CX: CATHAY PACIFIC

10,400.00/11,400.00

UNTIL 30SEP2012. ALL FLIGHT

TG: THAI AIRWAYS

10,400.00/11,400.00

UNTIL 30SEP2012. ALL FLIGHT

HX: HONG KONG AIR

8,900.00

15APR-31JUL OR 05AUG – 24OCT12

UL: SRILANKAN AIR

9,100.00

29JAN – 02OCT OR 08OCT-31DEC2012

EK: EMIRATES

9,000.00

ฝากวันเดินทางที่ต้องการเช็คราคาได้ที่นี่

เงื่อนไขการเสนอราคา
ราคาดังกล่าว รวมภาษีสนามบิน ประกันภัย และอัตราความผกผันของราคาน้ำมันแล้ว(อัตราที่ระบุนี้ถูกต้อง ณ วันที่ 27 เม.ย.55 และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสายการบิน ณ วันที่ออกตั๋ว)

*สำหรับการเดินทางไป-กลับ ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นสำหรับ booking class พิเศษ ที่มีที่นั่งจำนวนจำกัด
ข้อกำหนดการจอง หากท่านต้องการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และคำนำหน้า ภาษาอังกฤษ โดยจำเป็นต้องสะกดตรงตามหนังสื่อเดินทางเท่านั้น ทางเราจะดำเนินการสำรองที่นั่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**สำหรับผู้เดินทางไปยังต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบวันเดือนปีหมดอายุในหนังสือเดินทางของท่าน โดย
จำเป็นต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน

**ทางบริษัทฯ ไม่รับสำรองที่นั่งซ้ำซ้อน กรณีท่านได้ทำการสำรองที่นั่งไว้แล้วกับ Agent หรือสายการบิน

โปรโมชั่นสายการบิน CATHAY PACIFIC(CX)

HONG KONG (ALL FLIGHTS)

HONG KONG (Afternoon flights)

7,100/ 8,100

6,300/ 6,800

BLACKOUT PERIOD

3-5MAY12,1-2JUN12,

2-3AUG12, 9-11AUG12

SINGAPORE

5,100/ 5,400

BEIJING, SHANGHAI

9,400/ 10,400

GUANGZHOU,KUNMING,NANJING,NINGBOM, XIAMEN,HANGZHOU

6,300/ 7,400

TAIPEI,KAOHSIUNG

6,900

SEOUL,BUSAN

11,400/ 12,500

JAPAN

11,500/ 12,500/ 13,500

AMSTERDAM,PARIS,FRANK FURT,LONDON,MILAN,MOSCOW,ROM

20,500/ 22,500/ 24,500

LOS ANGELES, SAN FRANCISCO

22,500 / 25,500/ 27,500

JFK(NEW YORK)

25,500/ 27,500/ 29,500

CHICAGO

23,500/ 25,500/ 27,500

VANCOUVER

27,700/ 30,700

TORONTO

33,900/ 38,900

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

โปรโมชั่นการบินไทย

ROUTE

FARE

MAX STAY

HONG KONG

6,300 / 7,300

14DAYS

NARITA/ OSAKA/ NAGOYA/HADENA/ FUKUOKA

10,900 / 11,900

14DAYS

SEOUL/ BUSAN

10,500/ 11,500

14DAYS

TAIPEI

6,800/ 7,800

14DAYS

MANILA

6,300/ 7,400

14DAYS

BEIJING, SHANGHAI

9,900/ 11,000

14DAYS

GUANGZHOU,CTU,XMN

6,600/ 7,600

14DAYS

KHUNMING

6,300/ 7,300

14DAYS

SINGAPORE

5,200/ 6,300

14DAYS

KUL/PEN

4,400/ 5,400

14DAYS

JKT/DPS

7,900/ 9,000

14DAYS

RGN/PNH/VTE/SGN/HAN

4,800/ 5,300

14DAYS

BOM/DEL/BLR/HYD/MAA

8,900

14DAYS

KTM/CMB/KHI/LHE/ISB

8,900

14DAYS

DAC/CCU

7,600

14DAYS

MCT

7,900/ 9,500

14DAYS

DUBAI

14,900 / 15,900

14DAYS

SYDNEY/ BRISBANE/ MELBOURN

15,500/ 16,500

14DAYS

PERT

12,500/ 13,900

14DAYS

AUCKLAND

19,500 / 21,900

14DAYS

LONDON/PARIS/ZURICH/MADRID

23,700/ 24,700

1MONTH

MILAN/ROME/FRANKFURT/MUNIC

23,700/ 24,700

1MONTH

CPH/STO/OSL/BRU

23,700/ 24,700

1MONTH

MOSCOW

19,500/ 21,500

1MONTH

JNB

19,500/ 21,500

1MONTH

LOS ANGELES

27,900/ 29,200

1MONTH

เงื่อนไขหลังออกบัตร
1.จำเป็นต้องเดินทางตามวันที่และเส้นทางที่ระบุบนบัตรโดยสารเท่านั้น
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับเด็ก
3.ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทาง, ไม่อนุญาตให้อัพเกรด, ไม่อนุญาตให้ขอคืนเงิน
4.สะสมไมล์ไม่ได้
5.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

ฝากวันเดินทางที่ต้องการเช็คราคาได้ที่นี่
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0929590643


แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close