สนามบินฮ่องกง รีวิว ข้อมูลสนามบินฮ่องกง การเดินทางไปฮ่องกง

สนามบินฮ่องกง

สนามบินฮ่องกงถือเป็นสนาบินที่ทันสมัยอีกแห่งนี้ในเอเชีย ชื่อเต็ม ๆ ท่าอากศยานนานาชาติฮ่องกง หรือเราจะเรียกว่าสนาบินเช็กแล็บก็อกตามชื่อเกาะที่สนามบินตั้งอยู่ สนามบินฮ่องกงแห่งนี้เปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2541 ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ มากมายอาทิ ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ สนามบินฮ่องกงที่ดีเยี่ยมเพราะได้รับรางวัลท่าอากาศยานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติและเป็นสนามบินระดับ 5 ดาว และเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย ฮ่องกง สนามบินฮ่องกงตั้งอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการถมทะเลระหว่างเกาะเช็คแลปก๊กกับเกาะแลมเชาทำให้มีพื้นที่ในการสร้าง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ขนาด 12.48 ตารางกิโลเมตรและยังเชื่อมต่อไปยังเกาะลันเตาอีกด้วยเมื่อสร้างเสร็จก็ได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 แทนสนามบินเก่าไคตั๊กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาลูนซิตี้ สนามบินใหม่แห่งนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0929590643


แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close