ตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง เดือนพฤศจิกายน 2560 อัพเดทล่าสุด

hong-kong-nov

อัพเดทราคาตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาตั๋วเครื่องบินจะไป ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤศจิกายน นี้วันนี้ผมเอาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินที่เดินทาง กรุงเทพ – ฮ่องกง มาฝากกันราคาที่ให้มาเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับรวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้ว

อธิบายการดูที่นั่งด้านล่าง

EK = สายการบิน

532 = นับเบอร์

1234567 = วันที่เดินทาง * 1 = จ. 2= อัง. 3= พ. 4 =พฤ 5= ศ. 6= ส. 7= อา. D =เดินทางทุกวัน X= ยกเว้น +1 = หนึ่งวัน*

CONNECT = แวะเปลี่ยนเครื่อง

BKK HKG= เดินทางจากกรุงเทพ(BKK) ไป ฮ่องกง (HKG)

1220 = เวลาเดินทางออก

2000 = เวลาเดินทางถึง

 

1. สายการบิน EMIRATES (EK) 6,615.-

1   EK 384  D    BKK   HKG 1  1345    1730
2   EK 384  6    BKK   HKG 1  1405    1805

—————————————————————

1   EK 385  D    HKG 1 BKK    2115    2315
2   EK 385  6    HKG 1 BKK    2150    2345

2. สายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) 7,185.-

1   HX 762  X67  BKK   HKG 1  0145    0530
2   HX 762  6    BKK   HKG 1  0255    0640
3   HX 762  6    BKK   HKG 1  0300    0705
4   HX 762  7    BKK   HKG 1  0325    0725
5   HX 780  6    BKK   HKG 1  0335    0800
6   HX 768  6    BKK   HKG 1  0825    1210
7   HX 768  X5   BKK   HKG 1  0850    1240
8   HX 768  5    BKK   HKG 1  0850    1240
9   HX 772  35   BKK   HKG 1  1110    1505
10   HX 772  7    BKK   HKG 1  1110    1505
11   HX 772  1    BKK   HKG 1  1110    1505
12   HX 776  14   BKK   HKG 1  1505    1855

——————————————————–——

1   HX 769  6    HKG 1 BKK    0035    0235
2   HX 767  5    HKG 1 BKK    0200    0355
3   HX 767  X5   HKG 1 BKK    0200    0355
4   HX 767  6    HKG 1 BKK    0200    0400
5   HX 771  35   HKG 1 BKK    0755    1010
6   HX 771  7    HKG 1 BKK    0755    1010
7   HX 771  1    HKG 1 BKK    0755    1010
8   HX 775  256  HKG 1 BKK    1210    1405
9   HX 775  3    HKG 1 BKK    1210    1405
10   HX 775  14   HKG 1 BKK    1210    1405
11   HX 765  6    HKG 1 BKK    1800    1950
12   HX 761  X5   HKG 1 BKK    2210    0020+1

3. สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

1 TG 600 D BKK HKG 1 0800 น. ถึง 1145 น.
2 TG 600 7 BKK HKG 1 0800 น. ถึง 1145 น.
3 TG 628 D BKK HKG 1 1045 น. ถึง 1430 น.
4 TG 638 D BKK HKG 1 1355 น. ถึง 1740 น.
5 TG 606 D BKK HKG 1 1600 น. ถึง 1945 น.
6 TG 606 7 BKK HKG 1 1630 น. ถึง 2015 น.
7 TG 602 D BKK HKG 1 1830 น. ถึง 2215 น.

———————————————————–———-

1 TG 603 D HKG 2 BKK 0745 น. ถึง 0925 น.
2 TG 601 D HKG 2 BKK 1325 น. ถึง 1505 น.
3 TG 601 7 HKG 2 BKK 1325 น. ถึง 1505 น.
4 TG 629 D HKG 2 BKK 1410 น. ถึง 1550 น.
5 TG 639 D HKG 2 BKK 1905 น. ถึง 2045 น.
6 TG 607 D HKG 2 BKK 2045 น. ถึง 2225 น.
7 TG 607 7 HKG 2 BKK 2115 น. ถึง 2255 น.

4. สายการบิน Cathay Pacific 8,025.-

1   CX 706  7    BKK   HKG 1  0120    0510
2   CX 616  67   BKK   HKG 1  0640    1025
3   CX 616  X17  BKK   HKG 1  0645    1010
4   CX 616  1    BKK   HKG 1  0645    1010
5   CX 700  6    BKK   HKG 1  0815    1215
6   CX 700  7    BKK   HKG 1  0825    1210
7   CX 700  X47  BKK   HKG 1  0825    1210
8   CX 750  6    BKK   HKG 1  1105    1500
9   CX 750  246  BKK   HKG 1  1140    1530
10   CX 750  3    BKK   HKG 1  1140    1530
11   CX 750  15   BKK   HKG 1  1140    1530
12   CX 750  7    BKK   HKG 1  1140    1530

———————————————————

1   CX 705  6    HKG 1 BKK    0815    1005
2   CX 705  7    HKG 1 BKK    0840    1040
3   CX 705  5    HKG 1 BKK    0840    1040
4   CX 705  3    HKG 1 BKK    0840    1040
5   CX 713  6    HKG 1 BKK    0900    1045
6   CX 713  D    HKG 1 BKK    0910    1120
7   CX 615  246  HKG 1 BKK    1000    1205
8   CX 653  146  HKG 1 BKK    1200    1355
9   CX 653  57   HKG 1 BKK    1200    1355
10   CX 653  3    HKG 1 BKK    1200    1355
11   CX 653  6    HKG 1 BKK    1205    1350
12   CX 751  6    HKG 1 BKK    1425    1620

**หมายเหตุราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน ควรตรวจสอบกับพนักงานอีกครั้งเมื่อต้องการจอง**
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0929590643


แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close