จองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ ราคาถูกทุกสายการบิน

ตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์

ตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆ อยู่ในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ สิงคโปร์เป็นประเทศที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนักเดินทางท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะไม่เคยไปสิงคโปร์ สิงคโปร์ถือเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวคิดถึงเป็นอันดับแรกซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่การท่องเที่ยวต่างประเทศของผมประเทศแรกที่เดินทางโดยเครื่องบินคือสิงคโปร์ คุยมาเนินนานเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า วันนี้จะพูดถึงสายการบินที่เดินทางจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ ซึ่งสายการบินที่บินจากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ก็มีหลากหลายสายให้คุณได้เลือกเดินทางมีทั้งสายการบินราคาแสนประหยัดที่เราเรียกว่าสายการบินโลคอทและก็มีสายการบินระดับไฮคลาสอีกหลายสายที่บินจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ประเทศสิงคโปร์และสิงคโปร์มากรุงเทพฯ เรามาเริ่มที่สายการบินแรกกันก่อนเลย

อธิบายการดูที่นั่งด้านล่าง

SQ  = สายการบิน

973 = นับเบอร์

1234567 = วันที่เดินทาง * 1 = จ. 2= อัง. 3= พ. 4 =พฤ 5= ศ. 6= ส. 7= อา. D =เดินทางทุกวัน X= ยกเว้น  +1 = หนึ่งวัน*

BKK SIN = เดินทางจากกรุงเทพ(BKK) ไป สิงคโปร์ (SIN)]

SIN = สิงคโปร์

0755 = เวลาเดินทางออก

0850 = เวลาเดินทางถึง

CONNECT = ต้องไปต่อไฟท์การเดินทางไม่ได้บินตรง

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airline)(SQ)

เป็นสายการบินสัญชาติสิงคโปร์ที่ให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
ตารางการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ไปสิงคโปร์

1 SQ 973 D   BKK SIN 0 0945 1315 0 23DEC15 08FEB16 772 2:30
2 SQ 973 2    BKK SIN 2 0945 1315 0 22DEC15 22DEC15 772 2:30
3 SQ 975 D   BKK SIN 0 1215 1545 0 23DEC15 26MAR16 772 2:30
4 SQ 975 2    BKK SIN 2 1215 1545 0 22DEC15 22DEC15 772 2:30
5 SQ 977 D   BKK SIN 0 1540 1910 0 22DEC15 26MAR16 772 2:30
6 SQ 983 45 BKK SIN 0 1710 2035 0 24DEC15 31DEC15 333 2:25
7 SQ 979 D   BKK SIN 0 1830 2200 0 22DEC15 06JAN16 772 2:30
8 SQ 981 D   BKK SIN 0 2110 0040+1 0 22DEC15 26MAR16 333 2:30

ตารางการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ สิงคโปร์กลับกรุงเทพฯ

1 SQ 970 D   SIN 2 BKK 0715 0840 0 22DEC15 08FEB16 772 2:25
2 SQ 972 D   SIN 2 BKK 0945 1110 0 22DEC15 26MAR16 772 2:25
3 SQ 974 D   SIN 2 BKK 1310 1435 0 22DEC15 26MAR16 772 2:25
4 SQ 982 45 SIN 2 BKK 1445 1610 0 24DEC15 31DEC15 333 2:25
5 SQ 976 D   SIN 2 BKK 1600 1725 0 22DEC15 06JAN16 772 2:25
6 SQ 978 D  SIN 2 BKK 1845 2010 0 22DEC15 26MAR16 333 2:25

ราคาตั๋วปรกติไปกลับ 31,255 บาท ราคาพิเศษ 8,000

สายการบินไทย (Thai Airway) (TG)

เป็นสายการบินแห่งไทยที่ให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ- สิงคโปร์ สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

ตารางการบินไทย ไปสิงคโปร์
1 TG 403 1235 BKK SIN 1 0800 1115 0 22DEC15 29DEC15 744 2:15
2 TG 403 467   BKK SIN 1 0800 1115 0 24DEC15 02JAN16 747 2:15
3 TG 413 X4     BKK SIN 1 1130 1450 0 22DEC15 29DEC15 787 2:20
4 TG 413 4        BKK SIN 1 1130 1450 0 24DEC15 24DEC15 777 2:20
5 TG 407 1457 BKK SIN 1 1350 1710 0 26OCT15 31DEC15 773 2:20
6 TG 409 D       BKK SIN 1 1635 1955 0 18DEC15 29DEC15 773 2:20
7 TG 401 2357 BKK SIN 1 1925 2245 0 22DEC15 27DEC15 773 2:20
8 TG 401 1246 BKK SIN 1 1925 2245 0 24DEC15 31DEC15 777 2:20

ตารางการบินไทย สิงคโปร์กลับกรุงเทพฯ

1 TG 402 257   SIN 1 BKK 0815 0935 0 22DEC15 01JAN16 777 2:20
2 TG 402 1346 SIN 1 BKK 0815 0935 0 23DEC15 28DEC15 773 2:20
3 TG 404 1235 SIN 1 BKK 1225 1345 0 22DEC15 29DEC15 744 2:20
4 TG 404 467   SIN 1 BKK 1225 1345 0 24DEC15 02JAN16 747 2:20
5 TG 414 X4     SIN 1 BKK 1555 1715 0 22DEC15 29DEC15 787 2:20
6 TG 414 4        SIN 1 BKK 1555 1715 0 24DEC15 24DEC15 777 2:20
7 TG 408 1457 SIN 1 BKK 1815 1935 0 25OCT15 31DEC15 773 2:20
8 TG 410 D       SIN 1 BKK 2100 2220 0 18DEC15 29DEC15 773 2:20

ราคาตั๋วไปกลับปรกติ 10,120 บาท ราคาพิเศษ  9,400 รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินแล้ว รบกวนเช็ควันต่อวัน

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) (CX)

เป็นสายการบินของฮ่องกง ให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ- สิงคโปร์ สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

ตารางสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  ไปสิงคโปร์

1 CX 713 D     BKK SIN 1 1245 1615 0 22DEC15 29DEC15 333 2:30
2 CX 700 2    BKK HKG 1 0825 1210 0 CONNECT HKG 773
CX 739 2     HKG 1 SIN 1 1300 1637 0 22DEC15 22DEC15 773 7:12
3 CX 654 5    BKK HKG 1 1515 1840 0 CONNECT HKG 333
CX 715 5     HKG 1 SIN 1 2000 2355 0 25DEC15 25DEC15 77W 7:40
4 CX 654 2     BKK HKG 1 1515 1840 0 CONNECT HKG 343
CX 715 2      HKG 1 SIN 1 2000 2355 0 22DEC15 29DEC15 772 7:40
5 CX 654 167 BKK HKG 1 1515 1840 0 CONNECT HKG 333
CX 715 167  HKG 1 SIN 1 2000 2355 0 26DEC15 28DEC15 773 7:40
6 CX 654 34   BKK HKG 1 1515 1840 0 CONNECT HKG 333
CX 715 34    HKG 1 SIN 1 2000 2355 0 23DEC15 30DEC15 772 7:40

ตารางสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  สิงคโปร์มากรุงเทพฯ

1 CX 712 D       SIN 1 BKK 1400 1515 0 12DEC15 31DEC15 333 2:15
2 CX 734 D      SIN 1 HKG 1 1635 2025 0 CONNECT HKG 773
CX 617 D      HKG 1 BKK 2135 2335 0 23DEC15 30DEC15 333 8:00
3 CX 716 2       SIN 1 HKG 1 1815 2205 0 CONNECT HKG 333
CX 709 2       HKG 1 BKK 2320 0115+1 0 22DEC15 22DEC15 77W 8:00
4 CX 650 X2    SIN 1 HKG 1 0650 1045 0 CONNECT HKG 333
CX 653 X2     HKG 1 BKK 1200 1355 0 23DEC15 28DEC15 333 8:05
5 CX 650 2       SIN 1 HKG 1 0650 1045 0 CONNECT HKG 333
CX 653 2        HKG 1 BKK 1200 1355 0 22DEC15 29DEC15 343 8:05
6 CX 734 2356 SIN 1 HKG 1 1635 2025 0 CONNECT HKG 773
CX 709 2356 HKG 1 BKK 2200 2355 0 23DEC15 30DEC15 773 8:20

ราคาตั๋วไปกลับ 30,600 บาท ราคาพิเศษ 7,400 รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินแล้ว รบกวนเช็ควันต่อวัน

สายการบินเจ็ทสตาร์เอเซีย (Jetstar Asia)

เป็นสายการบินของแควนตัส เป็นสายการบินราคาประหยัด ให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ- สิงคโปร์ สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

ตารางสายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์  ไปสิงคโปร์

1 3K 512 D       BKK SIN 1 0915 1245 0 25OCT15 26MAR16 320 2:30
2 3K 520 24     BKK SIN 1 1145 1515 0 27OCT15 24MAR16 320 2:30
3 3K 520 6       BKK SIN 1 1155 1525 0 07NOV15 26MAR16 320 2:30
4 3K 516 D       BKK SIN 1 1330 1700 0 15NOV15 03JAN16 320 2:30
5 3K 510 367   BKK SIN 1 1440 1810 0 25OCT15 26MAR16 320 2:30
6 3K 510 1245 BKK SIN 1 1455 1825 0 26OCT15 25MAR16 320 2:30
7 3K 518 1356 BKK SIN 1 2055 0025+1 0 26OCT15 26MAR16 320 2:30
8 3K 514 D       BKK SIN 1 2120 0050+1 0 25OCT15 26MAR16 320 2:30

ตารางสายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์  สิงคโปร์ ไป กรุงเทพฯ

1 3K 511 D        SIN 1 BKK 0710 0835 0 25OCT15 26MAR16 320 2:25
2 3K 519 6        SIN 1 BKK 0840 1005 0 07NOV15 26MAR16 320 2:25
3 3K 519 24      SIN 1 BKK 0900 1025 0 27OCT15 24MAR16 320 2:25
4 3K 515 D       SIN 1 BKK 1125 1250 0 15NOV15 03JAN16 320 2:25
5 3K 517 1356 SIN 1 BKK 1830 1955 0 26OCT15 26MAR16 320 2:25
6 3K 513 6        SIN 1 BKK 1910 2030 0 31OCT15 26MAR16 320 2:20
7 3K 513 X6     SIN 1 BKK 1910 2035 0 25OCT15 25MAR16 320 2:25
8 3K 509 D      SIN 1 BKK 2305 0030+1 0 25OCT15 26MAR16 320 2:25

ราคาตั๋วไปกลับราคาพิเศษ  5,800 บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินแล้ว รบกวนเช็ควันต่อวัน

 รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินแล้ว รบกวนเช็ควันต่อวัน
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0929590643


แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close