จองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ เดือนกันยายน 2560 ทุกสายการบิน

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

ตั๋วไปสิงคโปร์ กันยายน

singapore-air

อัพเดทราคาตั๋วกรุงเทพ สิงคโปร์ประจำเดือนกันยายน 2560 กันหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการข้อมูลราคาตั๋วพร้อมตารางบินประจำเดือนกันยายนวันนี้ขออัพเดทให้เพื่อน ๆ ได้เก็บเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางทัวร์สิงคโปร์ในเดือนกันยายนสิงคโปร์เที่ยวได้ทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นวันแม่สิงหาคมที่ผ่านมาเดือนกันยายนก็เที่ยวสิงคโปร์ได้ ราคาตั๋วเดือนกันยายน 2560 เป็นตั๋วไปกลับรวมภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้วของทุกสายการบินจะเน้นบินตรงเป็นหลักนะครับ เราไปดูตารางพร้อมราคากันเลยดีกว่า

อธิบายการดูที่นั่งด้านล่าง

TG  = สายการบิน

532 = นับเบอร์

1234567 = วันที่เดินทาง * 1 = จ. 2= อัง. 3= พ. 4 =พฤ 5= ศ. 6= ส. 7= อา. D =เดินทางทุกวัน X= ยกเว้น  +1 = หนึ่งวัน*

BKK SIN= เดินทางจากกรุงเทพ(BKK) ไป สิงคโปร์ (SIN)

1220 = เวลาเดินทางออก

2000  = เวลาเดินทางถึง

1. สายการบิน Jetstar Asia (3K)  6,670.-

1   3K 512  D    BKK   SIN 1  0925    1250   0 04JUN15 24AUG15 320  2:25
2   3K 520  24   BKK   SIN 1  1140    1510   0 04JUN15 29SEP15 320  2:30
3   3K 516  D    BKK   SIN 1  1250    1615   0 04JUN15 24OCT15 320  2:25
4   3K 510  345  BKK   SIN 1  1510    1840   0 04JUN15 23OCT15 320  2:30
5   3K 510  12   BKK   SIN 1  1515    1840   0 08JUN15 20OCT15 320  2:25
6   3K 510  6    BKK   SIN 1  1555    1925   0 20JUN15 01AUG15 320  2:30
7   3K 510  7    BKK   SIN 1  1555    1935   0 21JUN15 26JUL15 320  2:40
8   3K 522  13   BKK   SIN 1  1730    2100   0 08JUN15 21OCT15 320  2:30
9   3K 518  136  BKK   SIN 1  1900    2225   0 06JUN15 17AUG15 320  2:25
10   3K 514  D    BKK   SIN 1  2120    0040+1 0 04JUN15 03SEP15 320  2:20

——————————————————————————————

1   3K 511  D    SIN 1 BKK    0715    0845   0 04JUN15 24AUG15 320  2:30
2   3K 519  24   SIN 1 BKK    0910    1040   0 04JUN15 29SEP15 320  2:30
3   3K 515  D    SIN 1 BKK    1045    1210   0 04JUN15 24OCT15 320  2:25
4   3K 521  13   SIN 1 BKK    1525    1650   0 08JUN15 21OCT15 320  2:25
5   3K 517  136  SIN 1 BKK    1640    1820   0 06JUN15 17AUG15 320  2:40
6   3K 513  D    SIN 1 BKK    1910    2040   0 04JUN15 03SEP15 320  2:30
7   3K 509  D    SIN 1 BKK    2250    0020+1 0 04JUN15 24OCT15 320  2:30

 

 2. สายการบิน Thai Airways Intl(TG) 9,550.-

1   TG 403  D    BKK   SIN 1  0800    1115   0 01APR15 23OCT15 773  2:15
2   TG 413  X15  BKK   SIN 1  1115    1430   0 22JUL15 01AUG15 777  2:15
3   TG 413  15   BKK   SIN 1  1115    1430   0 24JUL15 27JUL15 773  2:15
4   TG 407  47   BKK   SIN 1  1350    1705   0 26JUL15 02AUG15 330  2:15
5   TG 407  456  BKK   SIN 1  1350    1705   0 23JUL15 25JUL15 333  2:15
6   TG 409  D    BKK   SIN 1  1625    1940   0 30MAR15 09AUG15 773  2:15
7   TG 401  D    BKK   SIN 1  1940    2255   0 29MAR15 04AUG15 777  2:15

—————————————————————————————

1   TG 402  D    SIN 1 BKK    0740    0900   0 06APR15 05AUG15 777  2:20
2   TG 404  D    SIN 1 BKK    1225    1345   0 01APR15 23OCT15 773  2:20
3   TG 414  X15  SIN 1 BKK    1555    1715   0 22JUL15 05AUG15 777  2:20
4   TG 414  15   SIN 1 BKK    1555    1715   0 24JUL15 27JUL15 773  2:20
5   TG 408  4    SIN 1 BKK    1815    1935   0 30JUL15 30JUL15 330  2:20
6   TG 408  45   SIN 1 BKK    1815    1935   0 23JUL15 24JUL15 333  2:20
7   TG 408  6    SIN 1 BKK    1845    2005   0 25JUL15 25JUL15 333  2:20
8   TG 408  7    SIN 1 BKK    1845    2005   0 26JUL15 26JUL15 330  2:20
9   TG 410  D    SIN 1 BKK    2050    2210   0 29MAR15 09AUG15 773  2:20

3. สายการบิน Malaysia Airlines 9,600.-

1   MH 775  D    BKK   KUL M  1840    2155   0 CONNECT KUL     738
MH 609  D    KUL M SIN 2  2305    2359   0 08JUN15 31AUG15 738  4:19

2   MH 797  67   BKK   KUL M  0600    0910   0 CONNECT KUL     738
MI:MH5725  67   KUL M SIN 2  1025    1125   0 18JUL15 30AUG15 738  4:25

3   MH 797  134  BKK   KUL M  0600    0910   0 CONNECT KUL     738
MH 627  134  KUL M SIN 2  1030    1125   0 23JUL15 31AUG15 738  4:25

4   MH 797  567  BKK   KUL M  0600    0910   0 CONNECT KUL     738
MH 627  567  KUL M SIN 2  1015    1125   0 18JUL15 31JUL15 738  4:25

5   MH 797  X67  BKK   KUL M  0600    0910   0 CONNECT KUL     738
SQ:MH5841  X67  KUL M SIN 2  1025    1125   0 23JUL15 31AUG15 333  4:25
———————————————————————————————-

1MI:MH5722  7    SIN 2 KUL M  0710    0805   0 CONNECT KUL     320
MH 784  7    KUL M BKK    0910    1015   0 07JUN15 30AUG15 738  4:05

2MI:MH5722  X7   SIN 2 KUL M  0710    0805   0 CONNECT KUL     738
MH 784  X7   KUL M BKK    0910    1015   0 20JUL15 31JUL15 738  4:05

3MI:MH5726  X57  SIN 2 KUL M  1015    1115   0 CONNECT KUL     320
MH 788  X57  KUL M BKK    1220    1325   0 25JUL15 06AUG15 738  4:10

4MI:MH5726  7    SIN 2 KUL M  1015    1115   0 CONNECT KUL     319
MH 788  7    KUL M BKK    1220    1325   0 26JUL15 30AUG15 738  4:10

5MI:MH5726  4    SIN 2 KUL M  1015    1115   0 CONNECT KUL     738
MH 788  4    KUL M BKK    1220    1325   0 23JUL15 23JUL15 738  4:10

6SQ:MH5842  1234 SIN 2 KUL M  1650    1750   0 CONNECT KUL     333
MH 776  1234 KUL M BKK    1850    2000   0 27JUL15 31AUG15 738  4:10

4. สายการบิน Vietnam Airlines 13,505.-

1   VN 600  5    BKK   SGN 2  1145    1315   0 CONNECT SGN     321
VN 655  5    SGN 2 SIN 3  1430    1725   0 24JUL15 24JUL15 321  4:40

2   VN 600  X5   BKK   SGN 2  1120    1250   0 CONNECT SGN     321
VN 655  X5   SGN 2 SIN 3  1430    1725   0 25JUL15 30AUG15 321  5:05

3   VN 600  4    BKK   SGN 2  1120    1250   0 CONNECT SGN     321
VN 655  4    SGN 2 SIN 3  1435    1730   0 23JUL15 23JUL15 321  5:10

4   VN 600  5    BKK   SGN 2  1145    1315   0 CONNECT SGN     321
VN 659  5    SGN 2 SIN 3  1640    1935   0 24JUL15 24JUL15 321  6:50

5   VN 600  X5   BKK   SGN 2  1120    1250   0 CONNECT SGN     321
VN 659  X5   SGN 2 SIN 3  1630    1925   0 25JUL15 01AUG15 321  7:05

—————————————————————————————-

1   VN 650  X7   SIN 3 SGN 2  1310    1415   0 CONNECT SGN     321
VN 603  X7   SGN 2 BKK    1700    1830   0 24JUL15 01AUG15 321  6:20

2   VN 650  4    SIN 3 SGN 2  1310    1415   0 CONNECT SGN     321
VN 603  4    SGN 2 BKK    1710    1840   0 23JUL15 23JUL15 321  6:30

3   VN 662  4    SIN 3 HAN 2  1305    1525   0 CONNECT HAN     321
VN 613  4    HAN 2 BKK    1710    1900   0 23JUL15 23JUL15 321  6:55

4   VN 650  7    SIN 3 SGN 2  1310    1415   0 CONNECT SGN     321
VN 603  7    SGN 2 BKK    1740    1910   0 26JUL15 26JUL15 321  7:00

5   VN 650  D    SIN 3 SGN 2  1310    1415   0 CONNECT SGN     321
9W:VN3250  D    SGN 2 BKK    1815    1945   0 15JUL15 02AUG15 739  7:35

6   VN 658  5    SIN 3 SGN 2  2035    2140   0 CONNECT SGN     321
VN 601  5    SGN 2 BKK    0850+1  1020+1 0 24JUL15 24JUL15 321 14:45
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0929590643


แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close