จองตั๋วในประเทศ, ตั๋วในประเทศ, ราคาตั๋วเครื่องบินในประเทศ จองที่นี่

ตั๋วในประเทศ

วันนี้เอาราคาตั๋วเครื่องในประเทศมาฝากเพื่อน ๆ ไม่ว่าจะบินจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ หรือจะเป็นจังหวัดต่าง ๆ เข้ามากรุงเทพฯ หรือ จังหวัดบินสู่จังหวัด เป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น พร้อมด้วยสายการบินต่าง ๆ ที่บินยังจังหวัดต่าง ๆ ก่อนอื่นเรามาดูว่ามีสนามบินในจังหวัดไหนบ้างนะครับ

สนามบินในประเทศไทย

ภาคเหนือ

สนามบินเชียงใหม่ (CNX)

ตารางบิน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ของสายการบินไทย (TG)

1   TG2168  D    BKK   CNX    07.00    08.15
2   TG 102  D    BKK   CNX    07.50    09.10
3   TG5946  D    BKK   CNX    08.00    09.15
4   TG 104  X6   BKK   CNX    08.45    09.55
5   TG 104  6    BKK   CNX    08.45    09.55
6   TG 612  47   BKK   CNX    09.15    10.25
7   TG5948  X45  BKK   CNX    09.45    11.00
8   TG5948  345  BKK   CNX    09.45    11.00
9   TG2160  D    BKK   CNX    10.20    11.35
10   TG8720  3    BKK   CNX    10.30    11.45
11   TG2180  D    BKK   CNX    11.20    12.40
12  TG5950  D    BKK   CNX    12.10    13.25

เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ของสายการบิน (TG)

1    TG2177  D    CNX   BKK    06.15  ถึง  07.30
2   TG5947  D    CNX   BKK    06.55 ถึง   08.15
3   TG5949  D    CNX   BKK    10.00  ถึง  11.20
4   TG 103  D    CNX   BKK    10.05  ถึง  11.25
5   TG 105  6    CNX   BKK    10.40  ถึง  11.50
6     TG 105  X6   CNX   BKK    10.40  ถึง  11.50
7     TG5951  34   CNX   BKK    11.45  ถึง  13.05
8    TG5951  X4   CNX   BKK    11.45 ถึง   13.05
9    TG2161  D    CNX   BKK    12.20 ถึง   13.30
10   TG8721  3    CNX   BKK    12.35  ถึง  13.45
11    TG2181  D    CNX   BKK    13.15  ถึง  14.25
12   TG5953  D    CNX   BKK    14.10  ถึง  15.30

1,481.-

ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

——————————————————————-

ตารางบิน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1   PG 215  D    BKK   CNX    08.00 ถึง    09.15
2   PG 270  3456 BKK   CNX    09.45 ถึง    11.00
3   PG 270  1237 BKK   CNX    09.45 ถึง    11.00
4   PG 217  D    BKK   CNX    12.10 ถึง    13.25
5   PG 229  D    BKK   CNX    13.55 ถึง    15.10
6   PG 262  3456 BKK   CNX    15.10 ถึง    16.25
7   PG 262  1237 BKK   CNX    15.10 ถึง    16.25
8   PG 906  3    BKK   CNX    17.10 ถึง    18.25
9   PG 906  D    BKK   CNX    17.10 ถึง    18.25
10   PG 227  X6   BKK   CNX    19.35 ถึง    20.50
11   PG 227  6    BKK   CNX    19.35 ถึง    20.50
12   PG 221  D    BKK   CNX    21.15 ถึง    22.30

เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ของสายบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1   PG 222  X4   CNX   BKK    06.55 ถึง    08.15
2   PG 222  4    CNX   BKK    06.55 ถึง    08.15
3   PG 216  D    CNX   BKK    10.00 ถึง    11.20
4   PG 224  3456 CNX   BKK    11.45 ถึง    13.05
5   PG 224  1237 CNX   BKK    11.45 ถึง    13.05
6   PG 907  D    CNX   BKK    14.10 ถึง    15.30
7   PG 226  1237 CNX   BKK    17.15 ถึง    18.35
8   PG 226  3456 CNX   BKK    17.15 ถึง    18.35
9   PG 220  D    CNX   BKK    19.10 ถึง    20.30
10   PG 220  3    CNX   BKK    19.10  ถึง   20.30
11   PG 228  6    CNX   BKK    21.40 ถึง    23.00
12   PG 228  X6   CNX   BKK    21.40 ถึง    23.00

1800.-

ตั๋วบางกอกแอร์เวย์ ราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

———————————————————————-

ตารางบิน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ของสายการแอร์เอเชีย (FD)

1   FD3437  D    DMK 1 CNX    0635    0750
2   FD3443  D    DMK 1 CNX    0820    0940
3   FD3435  D    DMK 1 CNX    1030    1140
4   FD3447  D    DMK 1 CNX    1135    1255
5   FD3441  3456 DMK 1 CNX    1225    1345
6   FD3441  1237 DMK 1 CNX    1225    1355
7   FD3433  D    DMK 1 CNX    1345    1500
8   FD3445  D    DMK 1 CNX    1450    1605
9   FD3431  D    DMK 1 CNX    1545    1700
10   FD3439  D    DMK 1 CNX    1655    1810
11   FD3425  D    DMK 1 CNX    1930    2045
12   FD3427  D    DMK 1 CNX    2035    2150

เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ของสายการบินแอร์เอเซีย (FD)

1   FD3438  D    CNX   DMK 1  08.25    09.40
2   FD3446  D    CNX   DMK 1  10.15    11.20
3   FD3436  D    CNX   DMK 1  12.05    13.20
4   FD3442  D    CNX   DMK 1  12.35    14.05
5   FD3448  D    CNX   DMK 1  13.35    14.50
6   FD3434  D    CNX   DMK 1  14.35    15.50
7   FD3426  D    CNX   DMK 1  15.50    17.10
8   FD3440  D    CNX   DMK 1  16.25    17.40
9   FD3432  D    CNX   DMK 1  17.35    18.50
10   FD3430  D    CNX   DMK 1  19.50    21.10
11   FD3444  D    CNX   DMK 1  21.10    22.30
12   FD3428  D    CNX   DMK 1  22.40    23.55

1822.-

ตั๋วบางกอกแอร์เวย์ ราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

 

สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI)

ตารางบิน กรุงเทพฯ เชียงราย ของสายการบินไทย (TG)

1WE:TG2130  D    BKK   CEI    07.50    09.15
2WE:TG2134  D    BKK   CEI    14.50    16.10
3WE:TG2136  D    BKK   CEI    18.55    20.15

เชียงราย กรุงเทพฯ ของสายการบิน (TG)

1WE:TG2131  D    CEI   BKK    10.00    11.20
2WE:TG2135  D    CEI   BKK    16.50    18.10
3WE:TG2137  D    CEI   BKK    21.00    22.20

1,900.-

ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนามบินขอนแก่น (KKC)

ตารางบิน กรุงเทพฯ ขอนแก่น ของสายการบินไทย (TG)

1WE:TG1050  D    DMK 2 KKC    06.15    07.10
2WE:TG2040  D    BKK   KKC    07.50    08.50
3WE:TG2042  D    BKK   KKC    10.40    11.35
4WE:TG2044  D    BKK   KKC    13.00    14.00
5WE:TG1054  D    DMK 2 KKC    14.00    14.55
6WE:TG2048  D    BKK   KKC    16.10    17.10
7WE:TG1058  D    DMK 2 KKC    17.35    18.30
8WE:TG2046  D    BKK   KKC    18.25    19.25
8WE:TG2046  D    BKK   KKC    18.25    19.25

ตารางบิน ขอนแก่น กรุงเทพฯของสายการบินไทย (TG)

1WE:TG1051  D    KKC   DMK 2  07.50    08.45
2WE:TG2041  D    KKC   BKK    09.20    10.20
3WE:TG2043  D    KKC   BKK    12.05    13.05
4WE:TG2045  D    KKC   BKK    14.30    15.30
5WE:TG1055  D    KKC   DMK 2  16.00    16.55
6WE:TG2049  D    KKC   BKK    17.40    18.40
7WE:TG1059  D    KKC   DMK 2  19.25    20.20
8WE:TG2047  D    KKC   BKK    19.55    20.55

2,150.-

ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

สนามบินอุบลราชธานี (UBP) การบินไทย (TG)

1WE:TG2020  4    BKK   UBP    0725    0830
2WE:TG2020  D    BKK   UBP    0725    0830
3WE:TG2024  D    BKK   UBP    1230    1335
4WE:TG2028  D    BKK   UBP    1800    1905

——————————————————

1WE:TG2021  D    UBP   BKK    09.10    10.15
2WE:TG2021  4    UBP   BKK    09.10    10.15
3WE:TG2025  D    UBP   BKK    14.05    15.10
4WE:TG2029  D    UBP   BKK    19.50    20.55

2,300.-

ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

ภาคใต้

สนามบินกระบี่ (KBV)

ตารางบิน กรุงเทพฯ กระบี่ ของสายการบินไทย (TG)

1   TG 241  D    BKK   KBV    0800    0920
2   TG 249  D    BKK   KBV    1715    1835

ตารางบิน กระบี่ กรุงเทพฯ ของสายการบิน (TG)

1   TG 242  D    KBV   BKK    1010    1130
2   TG 250  D    KBV   BKK    1920    2040

2,000.-

ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

ตารางบิน กรุงเทพฯ กระบี่ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์  (PG)

1   PG 222  D    BKK   KBV    0925    1050
2   PG 267  D    BKK   KBV    1415    1540
3   PG 263  4    BKK   KBV    1720    1845
4   PG 263  D    BKK   KBV    1720    1845

ตารางบิน กระบี่ กรุงเทพฯ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1   PG 262  D    KBV   BKK    1140    1305
2   PG 268  D    KBV   BKK    1630    1755
3   PG 264  D    KBV   BKK    1940    2105
4   PG 264  4    KBV   BKK    1940    2105

1,590.-

ตั๋วบางกอกแอร์เวย์ ราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

————————————————————————

สนามบินภูเก็ต (HKT)

ตารางบิน กรุงเทพฯ ภูเก็ต ของสายการบินไทย (TG)

1   TG 201  5    BKK   HKT 1  0740    0905
2   TG 201  7    BKK   HKT 1  0740    0905
3   TG 201  X57  BKK   HKT 1  0740    0905
4   TG 203  X5   BKK   HKT 1  0830    0955
5   TG 203  5    BKK   HKT 1  0830    0955
6WE:TG1283  D    DMK 2 HKT 1  0925
7WE:TG2273  D    BKK   HKT 1  1030
8   TG 205  D    BKK   HKT 1  1050    1210
9   TG 207  D    BKK   HKT 1  1225    1345
10   TG 211  X57  BKK   HKT 1  1315    1435
11   TG 211  57   BKK   HKT 1  1315    1435
12   TG 215  5    BKK   HKT 1  1405    1525

ตารางบิน ภูเก็ต กรุงเทพฯ ของสายการบิน (TG)

1   TG 226  D    HKT 1 BKK    0720    0845
2   TG 202  D    HKT 1 BKK    1000    1130
3   TG 202  5    HKT 1 BKK    1000    1130
4   TG 204  D    HKT 1 BKK    1055    1225
5WE:TG1284  D    HKT 1 DMK 2  1130    1255
6WE:TG2274  D    HKT 1 BKK    1255    1420
7   TG 206  D    HKT 1 BKK    1305    1430
8   TG 208  D    HKT 1 BKK    1330    1455
9   TG 216  D    HKT 1 BKK    1625    1750
10WE:TG1286  D    HKT 1 DMK 2  1705    1830
11WE:TG2276  D    HKT 1 BKK    1715    1840
12   TG 218  D    HKT 1 BKK    1900    2025

 2,100.-

ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

——————————————————————

ตารางบิน กรุงเทพฯ ภูเก็ต ของสายการบินไทย (PG)

1   PG 289  D    BKK   HKT 1  0625    0750
2   PG 271  X2   BKK   HKT 1  0805    0930
3   PG 271  24   BKK   HKT 1  0805    0930
4   PG 283  D    BKK   HKT 1  0850    1015
5   PG 275  D    BKK   HKT 1  1000    1125
6   PG 924  D    BKK   HKT 1  1225    1350
7   PG 273  D    BKK   HKT 1  1355    1520
8   PG 277  D    BKK   HKT 1  1655    1820
9   PG 279  D    BKK   HKT 1  1945    2110
10   PG 220  D    BKK   HKT 1  2155    2320

ตารางบิน ภูเก็ต กรุงเทพฯ ของสายการบิน (PG)

1   PG 270  D    HKT 1 BKK    0700    0825
2   PG 290  D    HKT 1 BKK    0850    1015
3   PG 272  X2   HKT 1 BKK    1020    1145
4   PG 272  24   HKT 1 BKK    1020    1145
5   PG 276  D    HKT 1 BKK    1215    1340
6   PG 274  D    HKT 1 BKK    1440    1605
7   PG 909  D    HKT 1 BKK    1610    1735
8   PG 286  D    HKT 1 BKK    1725    1850
9   PG 278  D    HKT 1 BKK    1905    2030
10   PG 280  D    HKT 1 BKK    2210    2335

1,790.-

ตั๋วการบินบางกอกแอร์เวย์ราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

——————————————————

สนามบินหาดใหญ่ (HDY)

ตารางบิน กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ของสายการบินไทย (TG)

1WE:TG2259  D    BKK   HDY    06.15    07.40
2WE:TG2269  D    BKK   HDY    08.20    09.45
3WE:TG2261  D    BKK   HDY    11.30    12.55
4WE:TG2265  D    BKK   HDY    13.55    15.20
5WE:TG2263  D    BKK   HDY    16.10    17.35
6WE:TG2263  4    BKK   HDY    16.10    17.35
7WE:TG2267  D    BKK   HDY    18.35    20.00
8WE:TG2231  D    BKK   HDY    19.30    20.55

หาดใหญ่ กรุงเทพฯ ของสายการบิน (TG)

1WE:TG2232  D    HDY   BKK    06.40    08.05
2WE:TG2260  D    HDY   BKK    08.20    09.45
3WE:TG2270  D    HDY   BKK    10.15    11.40
4WE:TG2262  D    HDY   BKK    13.25    14.50
5WE:TG2266  D    HDY   BKK    16.25    17.45
6WE:TG2264  4    HDY   BKK    18.20    19.45
7WE:TG2264  D    HDY   BKK    18.20    19.45
8WE:TG2268  D    HDY   BKK    20.35    22.00

3,095.- 1,700

ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

————————————————–

ตารางบิน กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ของสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

1   FD3102  D    DMK 1 HDY    0640    0800
2   FD3116  D    DMK 1 HDY    0800    0925
3   FD3104  D    DMK 1 HDY    0950    1100
4   FD3118  D    DMK 1 HDY    1010    1130
5   FD3106  D    DMK 1 HDY    1215    1335
6   FD3108  D    DMK 1 HDY    1410    1530
7   FD3114  D    DMK 1 HDY    1535    1710
8   FD3110  D    DMK 1 HDY    1750    1910
9   FD3112  D    DMK 1 HDY    2005    2120

หาดใหญ่ กรุงเทพฯ ของสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

1   FD3103  D    HDY   DMK 1  0830    1000
2   FD3117  D    HDY   DMK 1  0955    1120
3   FD3105  D    HDY   DMK 1  1140    1300
4   FD3119  D    HDY   DMK 1  1200    1320
5   FD3107  D    HDY   DMK 1  1405    1540
6   FD3109  D    HDY   DMK 1  1600    1720
7   FD3115  D    HDY   DMK 1  1740    1905
8   FD3111  D    HDY   DMK 1  1940    2105
9   FD3113  D    HDY   DMK 1  2150    2315

ราคาโปรโทรสอบถาม

สนามบินสมุย (USM)

ตารางบิน กรุงเทพฯ เกาะสมุย ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1   PG 103  D    BKK   USM    0600    0705
2   PG 121  D    BKK   USM    0730    0835
3   PG 123  D    BKK   USM    0815    0920
4   PG 127  D    BKK   USM    0900    1005
5   PG 129  D    BKK   USM    0955    1100
6   PG 125  D    BKK   USM    1020    1150
7   PG 131  D    BKK   USM    1145    1250
8   PG 115  D    BKK   USM    1215    1345
9   PG 133  D    BKK   USM    1230    1335
10   PG 141  247  BKK   USM    1300    1405
11   PG 145  D    BKK   USM    1335    1440
12   PG 151  D    BKK   USM    1445    1550

 

ตารางบิน เกาะสมุย กรุงเทพฯ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1   PG 100  D    USM   BKK    0600    0705
2   PG 102  D    USM   BKK    0645    0750
3   PG 104  D    USM   BKK    0745    0850
4   PG 122  D    USM   BKK    0915    1020
5   PG 126  D    USM   BKK    1045    1150
6   PG 130  D    USM   BKK    1145    1250
7   PG 132  D    USM   BKK    1215    1320
8   PG 138  D    USM   BKK    1250    1420
9   PG 136  D    USM   BKK    1415    1520
10   PG 142  247  USM   BKK    1445    1550
11   PG 144  D    USM   BKK    1500    1605
12   PG 148  D    USM   BKK    1505    1635

3,400.-

ตั๋วบางกอกแอร์เวย์ ราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

———————————————————————

ตารางบิน กรุงเทพฯ เกาะสมุย ของสายการบินไทย (TG)

1   TG 281  D    BKK   USM    0725    0830
2   TG 287  D    BKK   USM    1530    1635

ตารางบิน เกาะสมุย กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย (TG)

1   TG 282  D    USM   BKK    0910    1015
2   TG 288  D    USM   BKK    1715    1820

4,100.-

สนามบินสุราษฎร์ธานี (URT)

ตารางบิน กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ของสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

1   FD3235  D    DMK 1 URT    0700    0810
2   FD3237  D    DMK 1 URT    0950    1055
3   FD3239  D    DMK 1 URT    1140    1250
4   FD3231  D    DMK 1 URT    1430    1540
5   FD3233  D    DMK 1 URT    1910    2020

ตารางบิน  สุราษฎร์ธานี  กรุงเทพฯ ของสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

1   FD3236  D    URT   DMK 1  0840    0950
2   FD3238  D    URT   DMK 1  1125    1230
3   FD3240  D    URT   DMK 1  1320    1430
4   FD3232  D    URT   DMK 1  1610    1720
5   FD3332  D    URT   DMK 1  1820    1930
6   FD3234  D    URT   DMK 1  2050    2200

ราคาโทรสอบถาม ตามเบอร์ที่ให้ไว้

——————————————————————-

ตารางบิน กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ของสายการบินไทย (TG)

1WE:TG2251  D    BKK   URT    0815    0930
2WE:TG2257  D    BKK   URT    1745    1900

ตารางบิน สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ  ของสายการบินไทย (TG)

1WE:TG2252  D    URT   BKK    1010    1120
2WE:TG2258  D    URT   BKK    1930    2040

2,600.- 1,600.-

สนามบินสุโขทัย (THS)

ตารางบิน กรุงเทพฯ สุโขทัย ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1   PG 211  D    BKK   THS    0700    0815
2   PG 209  D    BKK   THS    1315    1430
3   PG 213  D    BKK   THS    1700    1815

ตารางบิน สุโขทัย กรุงเทพฯ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

1   PG 212  D    THS   BKK    0845    1000
2   PG 210  D    THS   BKK    1500    1615
3   PG 214  D    THS   BKK    1845    2000

1,790.-

ตั๋วบางกอกแอร์เวย์ ราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว

**หมายเหตุราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องการจองควรโทรสอบถามจากเจ้าหน้าทีอีกที**

สนามบินน่าน (NNT)
สนามบินปาย (PYY)
สนามบินพิษณุโลก (PHS )
สนามบินแพร่ (PRH)
สนามบินแม่ฮ่องสอน (HGN)
สนามบินลำปาง (LPT)
สนามบินสุโขทัย (THS)

 

สนามบินนครพนม (KOP)
สนามบินนครราชสีมา (NAK)
สนามบินกองบิน 1 นครราชสีมา
สนามบินบุรีรัมย์ (BFV)
สนามบินร้อยเอ็ด (ROI)
สนามบินเลย (LOE)
สนามบินสกลนคร (SNO)
สนามบินสุรินทร์ภักดี(PXR)
สนามบินอุดรธานี (UTH)

ภาคตะวันตก

สนามบินตาก (TKT)
สนามบินแม่สอด (MAQ)
สนามบินหัวหิน (HHQ)

——————————————————————————————-

สนามบินปัตตานี (PAN)
สนามบินระนอง (UNN)
สนามบินสงขลา (SKL)

สนามบินตราด (TDX)
สนามบินอู่ตะเภา (UTP)

สนามบินนครสวรรค์(ตาคลี) (TKH)
สนามบินเพชรบูรณ์ (PHY)

สนามบินชุมพร (CJM)
สนามบินตรัง (TST)
สนามบินนครศรีธรรมราช (NST)
สนามบินนราธิวาส (NAW)

ฝากแชร์ให้เพื่อน ๆ ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0929590643


แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close