การนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน ข้อควรระวัง

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน กรมการขนส่งทางอากาศได้มีประกาศข้อห้ามเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือ วัสดุ และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำ อากาศยาน ที่จะเดินทางออกจากสนามบินในประเทศไทย ดังนี้
ของเหลวฯ ทุกชนิดที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย ผู้โดยสา่รจะนำติดตัวขึ้นไปในอากาศยาน ต้องใส่ไว้ในภาชนะซึ่งมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยจะพิจารณาขนาดของภาชนะเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าจะใส่ของเหลวไว้ไม่ถึง 100 มิลลิลิตร จะนำติดตัวขึ้นไปในอากาศยานไม่ได้
ภาชนะที่ใส่ของเหลวฯ ต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ (Transparent plastic) และปิดปากถุงให้สนิท โดยถุงพลาสติกใสนี้ต้องมีขนาดความจุไม่เกิน 1 ลิตร ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสตามตามที่ได้กล่าวมานั้นติดตัวขึ้นไปใน อากาศยานได้คนละ 1 ใบเท่านั้น
ให้นำถุงพลาสติกใสดังกล่าว แสดงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ณ จุดตรวจค้น (Screening Point)
ประเภทของเหลวฯ ที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ยา และอาหารสำหรับเด็ก ยาในปริมาณที่เหมาะสม
ของเหลวฯ ซึ่งซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) ในสนามบินหรือซื้อในอากาศยาน จะต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกปากถุง โดยไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการใส่สิ่งของอย่างอื่นลงไปในถุงและมี หลักฐานแสดงชัดเจนว่า ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบิน หรือในอากาศยานในวันที่เดนิทาง
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0929590643


แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close