การบินไทยเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่ม

tg
การบินไทย เปิดเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่จะเดินทางไปอเมริกาโดยบริการเพิ่มที่ Row G 1, 2, 3 สำหรับท่านที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาในเที่ยวบิน TG692 โดยท่านสามารถเช็คอินไดทั้งนี้ ขอแนะนำให้มาเช็คอินก่อนเวลาเครื่องออก 3 ชั่วโมงเพื่อท่านจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวขึ้นเครื่อง
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0929590643


แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close