ตารางบินในประเทศ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
ฝาก Like ให้เพื่อนอ่าน

ในประเทศไทยมีสายการบินหลากหลายสายที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศซึ่งมีทั้งที่เดินทางไปทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ซึ่งมีจังหวัดที่เดินทางไปดังนี้ ทั่วภูมิภาคดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ หาดใหญ่ ทั่วทุกภาคและมีตารางการบินดังนี้

เชียงราย

เที่ยวบิน เดินทาง กรุงเทพฯ เชียงราย

แอร์เอเชีย

1 FD3203 D DMK 1 CEI 0930 1050 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
2 FD3209 D DMK 1 CEI 1130 1250 0 30NOV13 320 1:20
3 FD3207 D DMK 1 CEI 1425 1545 0 27OCT13 320 1:20
4 FD3201 D DMK 1 CEI 1735 1850 0 28JAN14 29MAR14 320 1:15
5 FD3205 D DMK 1 CEI 1955 2115 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20

กลับ

1 FD3204 D CEI DMK 1 1115 1235 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
2 FD3210 D CEI DMK 1 1320 1435 0 30NOV13 320 1:15
3 FD3208 D CEI DMK 1 1615 1735 0 27OCT13 320 1:20
4 FD3202 D CEI DMK 1 1920 2035 0 28JAN14 29MAR14 320 1:15
5 FD3206 D CEI DMK 1 2145 2305 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20

การบินไทย

1 TG 130 D   BKK CEI 0800 0920 0 16JAN14 28MAR15 AB6 1:20
2 TG2132 D  BKK CEI 1215 1335 0 16JAN14 17FEB14 32S 1:20
3 TG2134 D  BKK CEI 1520 1640 0 16JAN14 25OCT14 32S 1:20
4 TG 140 D   BKK CEI 1825 1945 0 16JAN14 29MAR14 AB6 1:20

กลับ

1 TG 131 D   CEI BKK 1005 1125 0 16JAN14 28MAR15 AB6 1:20
2 TG2133 D CEI BKK 1405 1525 0 16JAN14 17FEB14 32S 1:20
3 TG2135 D CEI BKK 1710 1830 0 16JAN14 25OCT14 32S 1:20
4 TG 141 D   CEI BKK 2030 2150 0 16JAN14 29MAR14 AB6 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 2,000 รวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

เชียงใหม่

เที่ยวบินที่เดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

แอร์เอเชีย

1 FD3437 D DMK 1 CNX 0635 0750 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
2 FD3445 D DMK 1 CNX 0740 0900 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
3 FD3435 D DMK 1 CNX 1030 1140 0 27OCT13 29MAR14 320 1:10
4 FD3447 D DMK 1 CNX 1135 1255 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
5 FD3441 D DMK 1 CNX 1225 1340 0 01DEC13 29MAR14 320 1:15
6 FD3433 D DMK 1 CNX 1345 1500 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
7 FD3431 D DMK 1 CNX 1545 1700 0 27OCT13 31AUG14 320 1:15
8 FD3439 D DMK 1 CNX 1655 1805 0 27OCT13 29MAR14 320 1:10
9 FD3425 D DMK 1 CNX 1920 2045 0 27OCT13 29MAR14 320 1:25
10 FD3427 D DMK 1 CNX 2035 2150 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
11 FD3429 D DMK 1 CNX 2120 2235 0 25NOV13 29MAR14 320 1:15
12 FD3443 1267 DMK 1 CNX 2135 2245 0 01FEB14 29MAR14 320 1:10

กลับ

1 FD3438 D CNX DMK 1 0820 0935 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
2 FD3446 D CNX DMK 1 0930 1050 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
3 FD3436 D CNX DMK 1 1210 1330 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
4 FD3448 D CNX DMK 1 1325 1445 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
5 FD3442 D CNX DMK 1 1415 1530 0 01DEC13 29MAR14 320 1:15
6 FD3434 D CNX DMK 1 1530 1645 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
7 FD3432 D CNX DMK 1 1730 1845 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
8 FD3440 D CNX DMK 1 1840 1955 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
9 FD3444 D CNX DMK 1 1950 2105 0 01DEC13 29MAR14 320 1:15
10 FD3426 D CNX DMK 1 2130 2245 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
11 FD3428 D CNX DMK 1 2220 2335 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
12 FD3430 D CNX DMK 1 2310 0025+1 0 25NOV13 29MAR14 320 1:15

การบินไทย

1 TG2100 D       BKK CNX 0700 0810 0 27OCT13 25OCT14 320 1:10
2 TG 102 5         BKK CNX 0800 0920 0 31JAN14 31JAN14 333 1:20
3 TG 102 236    BKK CNX 0800 0920 0 28JAN14 01FEB14 773 1:20
4 TG 102 1247 BKK CNX 0800 0920 0 30JAN14 04FEB14 747 1:20
5 TG 104 D         BKK CNX 0920 1040 0 27OCT13 29MAR14 AB6 1:20
6 TG 106 D         BKK CNX 1050 1200 0 27OCT13 15FEB14 734 1:10
7 TG 110 X4       BKK CNX 1255 1405 0 28JAN14 04FEB14 333 1:10
8 TG 110 4          BKK CNX 1255 1405 0 19DEC13 30JAN14 330 1:10
9 TG 112 D          BKK CNX 1405 1515 0 16JAN14 29MAR14 AB6 1:10
10 TG 114 7       BKK CNX 1530 1640 0 02FEB14 02FEB14 330 1:10
11 TG 114 X7     BKK CNX 1530 1640 0 27JAN14 04FEB14 333 1:10
12 TG 116 2        BKK CNX 1725 1835 0 28JAN14 28JAN14 777 1:10

กลับ

1 TG 123 D        CNX BKK 0700 0810 0 27OCT13 29MAR14 AB6 1:10
2 TG 103 5        CNX BKK 1010 1130 0 31JAN14 31JAN14 333 1:20
3 TG 103 236   CNX BKK 1010 1130 0 28JAN14 01FEB14 773 1:20
4 TG 103 1247 CNX BKK 1010 1130 0 30JAN14 04FEB14 747 1:20
5 TG 105 D         CNX BKK 1130 1250 0 27OCT13 29MAR14 AB6 1:20
6 TG 107 D         CNX BKK 1240 1350 0 27OCT13 15FEB14 734 1:10
7 TG 111 X4       CNX BKK 1455 1605 0 28JAN14 29MAR14 333 1:10
8 TG 111 4          CNX BKK 1455 1605 0 19DEC13 30JAN14 330 1:10
9 TG2117 D        CNX BKK 1525 1635 0 27OCT13 25OCT14 320 1:10
10 TG 113 D          CNX BKK 1605 1715 0 16JAN14 29MAR14 AB6 1:10
11 TG 115 X7       CNX BKK 1730 1840 0 27JAN14 07FEB14 333 1:10
12 TG 115 7          CNX BKK 1730 1840 0 02FEB14 02FEB14 330 1:10

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 215 D          BKK CNX 0800 0915 0 26DEC13 29MAR14 320 1:15
2 PG 270 D         BKK CNX 1000 1115 0 21DEC13 28MAR14 319 1:15
3 PG1225 2345 BKK CNX 1145 1300 0 24DEC13 31JAN14 319 1:15
4 PG 217 D          BKK CNX 1210 1325 0 26DEC13 29MAR14 320 1:15
5 PG 262 D          BKK CNX 1510 1625 0 24JAN14 29MAR14 320 1:15
6 PG 906 D          BKK CNX 1710 1825 0 10DEC13 29MAR14 320 1:15
7 PG1227 X1      BKK CNX 1925 2040 0 26JAN14 02FEB14 319 1:15
8 PG1227 1          BKK CNX 1925 2040 0 03FEB14 10FEB14 320 1:15
9 PG 221 D           BKK CNX 2115 2230 0 24DEC13 29MAR14 320 1:15

กลับ

1 PG 222 D    CNX BKK 0655 0815 0 25DEC13 29MAR14 320 1:20
2 PG 216 D    CNX BKK 1000 1120 0 20JAN14 23MAR14 320 1:20
3 PG 224 D    CNX BKK 1200 1320 0 10DEC13 29MAR14 319 1:20
4 PG 907 D   CNX BKK 1410 1530 0 28JAN14 29MAR14 320 1:20
5 PG 226 D    CNX BKK 1715 1835 0 24JAN14 29MAR14 320 1:20
6 PG 220 D    CNX BKK 1910 2030 0 20DEC13 29MAR14 320 1:20
7 PG1228 1   CNX BKK 2140 2300 0 03FEB14 10FEB14 320 1:20
8 PG1228 X1 CNX BKK 2140 2300 0 26JAN14 02FEB14 319 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 3,500 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

กระบี่

แอร์เอเชีย

1 FD3227 D DMK 1 KBV 0640 0800 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
2 FD3229 D DMK 1 KBV 0730 0850 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
3 FD3225 D DMK 1 KBV 0825 0945 0 25NOV13 29MAR14 320 1:20
4 FD3217 D DMK 1 KBV 1145 1305 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
5 FD3223 D DMK 1 KBV 1400 1520 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
6 FD3219 D DMK 1 KBV 1540 1700 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
7 FD3221 D DMK 1 KBV 1805 1925 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
8 FD3215 D DMK 1 KBV 2020 2140 0 25NOV13 20APR14 320 1:20

กลับ

1 FD3228 D KBV DMK 1 0830 0945 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
2 FD3230 D KBV DMK 1 0920 1035 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
3 FD3218 D KBV DMK 1 1335 1450 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
4 FD3226 D KBV DMK 1 1425 1545 0 25NOV13 29MAR14 320 1:20
5 FD3224 D KBV DMK 1 1550 1710 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
6 FD3220 D KBV DMK 1 1740 1850 0 27OCT13 29MAR14 320 1:10
7 FD3222 D KBV DMK 1 1955 2110 0 27OCT13 29MAR14 320 1:15
8 FD3216 D KBV DMK 1 2210 2330 0 25NOV13 20APR14 320 1:20

การบินไทย

1 TG 241 D   BKK KBV 0800 0920 0 27JAN14 29MAR14 333 1:20
2 TG2243 D BKK KBV 1110 1230 0 27OCT13 30MAR14 32S 1:20
3 TG2245 D BKK KBV 1315 1435 0 16JAN14 29MAR14 320 1:20
4 TG2251 D  BKK KBV 1450 1610 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
5 TG 249 D   BKK KBV 1755 1915 0 25JAN14 29MAR14 333 1:20

กลับ

1 TG 242 D KBV BKK 1005 1125 0 27JAN14 29MAR14 333 1:20
2 TG2244 D KBV BKK 1310 1430 0 27OCT13 25OCT14 32S 1:20
3 TG2246 D KBV BKK 1515 1635 0 16JAN14 29MAR14 320 1:20
4 TG2252 D KBV BKK 1650 1810 0 27OCT13 29MAR14 320 1:20
5 TG 250 D KBV BKK 2000 2120 0 25JAN14 29MAR14 333 1:20

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 222 D BKK KBV 0915 1040 0 25DEC13 29MAR14 320 1:25
2 PG 267 D BKK KBV 1320 1440 0 29JAN14 29MAR14 320 1:20
3 PG 267 2 BKK KBV 1320 1440 0 28JAN14 28JAN14 319 1:20
4 PG 263 D BKK KBV 1815 1940 0 26JAN14 07MAR14 320 1:25

กลับ

1 PG 262 D KBV BKK 1130 1255 0 24JAN14 29MAR14 320 1:25
2 PG 268 2 KBV BKK 1525 1650 0 28JAN14 28JAN14 319 1:25
3 PG 268 D KBV BKK 1525 1650 0 29JAN14 29MAR14 320 1:25
4 PG 264 D KBV BKK 2030 2155 0 26JAN14 07MAR14 320 1:25

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 3,450 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม" ติดตามตั๋วเครื่องบินราคาถูกอัพเดทบนเฟชบุ๊ค คลิกถูกใจด้านล่าง "

แท็ก คำค้นหา

อัพเดทราคาตั๋วเครื่องบินก่อนใคร

กรอกอีเมลล์เพื่อรับข่าวตั๋วราคาถูก

Delivered by FeedBurner

เรื่องใหม่ล่าสุด

เรื่องฮิต ติดอันดับ

  • N/A

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน

[X] close
[X] close