ตารางบินในประเทศฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

ในประเทศไทยมีสายการบินหลากหลายสายที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศซึ่งมีทั้งที่เดินทางไปทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ซึ่งมีจังหวัดที่เดินทางไปดังนี้ ทั่วภูมิภาคดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ หาดใหญ่ ทั่วทุกภาคและมีตารางการบินดังนี้

เชียงราย

เที่ยวบิน เดินทาง กรุงเทพฯ เชียงราย

แอร์เอเชีย

1 FD3203 D DMK 1 CEI 0810 0930 0 06MAR15 28MAR15 320 1:20
2 FD3209 D DMK 1 CEI 1035 1150 0 08NOV14 28MAR15 320 1:15
3 FD3201 D DMK 1 CEI 1200 1315 0 06MAR15 28MAR15 320 1:15
4 FD3207 D DMK 1 CEI 1355 1515 0 06MAR15 28MAR15 320 1:20
5 FD3205 D DMK 1 CEI 1955 2115 0 06MAR15 28MAR15 320 1:20

กลับ

1 FD3204 D CEI DMK 1 0955 1110 0 06MAR15 28MAR15 320 1:15
2 FD3210 D CEI DMK 1 1215 1330 0 08NOV14 28MAR15 320 1:15
3 FD3202 D CEI DMK 1 1345 1500 0 06MAR15 28MAR15 320 1:15
4 FD3208 D CEI DMK 1 1600 1720 0 06MAR15 28MAR15 320 1:20
5 FD3206 D CEI DMK 1 2145 2305 0 06MAR15 28MAR15 320 1:20

การบินไทย

1WE:TG2130 D BKK CEI 0810 0930 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
2WE:TG2132 D BKK CEI 1030 1150 0 16FEB15 28MAR15 32S 1:20
3WE:TG2134 D BKK CEI 1330 1450 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
4        TG 146 D BKK CEI 1545 1705 0 16DEC14 28MAR15 320 1:20
5WE:TG2136 D BKK CEI 1830 1950 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20

กลับ

1WE:TG2131 D CEI BKK 1010 1130 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
2WE:TG2133 D CEI BKK 1225 1345 0 16FEB15 28MAR15 32S 1:20
3WE:TG2135 D CEI BKK 1525 1645 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
4         TG 147  D CEI BKK 1735 1855 0 16DEC14 28MAR15 320 1:20
5WE:TG2137 D CEI BKK 2025 2145 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

เชียงใหม่

เที่ยวบินที่เดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

แอร์เอเชีย

1 FD3437 D DMK 1 CNX 0635 0750 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
2 FD3445 D DMK 1 CNX 0740 0900 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
3 FD3443 D DMK 1 CNX 0820 0925 0 08NOV14 28MAR15 320 1:05
4 FD3435 D DMK 1 CNX 1030 1140 0 26OCT14 28MAR15 320 1:10
5 FD3447 D DMK 1 CNX 1135 1255 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
6 FD3441 D DMK 1 CNX 1225 1345 0 28OCT14 28MAR15 320 1:20
7 FD3433 D DMK 1 CNX 1345 1500 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
8 FD3431 D DMK 1 CNX 1545 1700 0 01OCT14 320 1:15
9 FD3439 D DMK 1 CNX 1655 1810 0 28OCT14 28MAR15 320 1:15
10 FD3425 D DMK 1 CNX 1920 2045 0 08NOV14 28MAR15 320 1:25
11 FD3427 D DMK 1 CNX 2035 2150 0 08NOV14 28MAR15 320 1:15
12 FD3429 D DMK 1 CNX 2125 2235 0 08NOV14 28MAR15 320 1:10

กลับ

1 FD3438 D CNX DMK 1 0820 0935 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
2 FD3446 D CNX DMK 1 0930 1050 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
3 FD3444 D CNX DMK 1 1025 1140 0 08NOV14 28MAR15 320 1:15
4 FD3436 D CNX DMK 1 1215 1330 0 28OCT14 28MAR15 320 1:15
5 FD3448 D CNX DMK 1 1325 1445 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
6 FD3442 D CNX DMK 1 1415 1530 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
7 FD3434 D CNX DMK 1 1530 1645 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
8 FD3432 D CNX DMK 1 1730 1845 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
9 FD3440 D CNX DMK 1 1840 1955 0 08NOV14 28MAR15 320 1:15
10 FD3426 D CNX DMK 1 2120 2245 0 08NOV14 28MAR15 320 1:25
11 FD3428 D CNX DMK 1 2220 2335 0 08NOV14 28MAR15 320 1:15
12 FD3430 D CNX DMK 1 2310 0025+1 0 08NOV14 28MAR15 320 1:15

การบินไทย

1WE:TG1150 D      DMK 1 CNX 0655 0810 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15
2        TG 102 D       BKK CNX 0800 0920 0 03MAR15 10MAR15 773 1:20
3WE:TG1154 D      DMK 1 CNX 0925 1040 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15
4        TG 106 1235 BKK CNX 1030 1140 0 03MAR15 09MAR15 333 1:10
5        TG 106 6        BKK CNX 1030 1140 0 07MAR15 07MAR15 773 1:10
6        TG 106 247   BKK CNX 1030 1140 0 05MAR15 10MAR15 777 1:10
7        TG 110 D       BKK CNX 1255 1405 0 21FEB15 14MAR15 330 1:10
8        TG 112 247   BKK CNX 1505 1615 0 05MAR15 10MAR15 777 1:10
9        TG 112 6        BKK CNX 1505 1615 0 07MAR15 07MAR15 773 1:10
10        TG 112 1235 BKK CNX 1505 1615 0 03MAR15 09MAR15 333 1:10
11WE:TG1160 D      DMK 1 CNX 1620 1735 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15
12        TG 116 D        BKK CNX 1725 1835 0 26OCT14 28MAR15 773 1:10

กลับ

1         TG 123 D       CNX BKK 0700 0810 0 21FEB15 28MAR15 333 1:10
2         TG 103 D      CNX BKK 1010 1130 0 03MAR15 10MAR15 773 1:20
3WE:TG1155 D      CNX DMK 1 1125 1240 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15
4         TG 107 6       CNX BKK 1235 1345 0 07MAR15 07MAR15 773 1:10
5         TG 107 247  CNX BKK 1235 1345 0 05MAR15 10MAR15 777 1:10
6         TG 107 1235 CNX BKK 1235 1345 0 03MAR15 09MAR15 333 1:10
7WE:TG1153 D       CNX DMK 1 1405 1520 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15
8        TG 111 D         CNX BKK 1455 1605 0 04JAN15 14MAR15 330 1:10
9        TG 113 247     CNX BKK 1705 1815 0 05MAR15 10MAR15 777 1:10
10        TG 113 6         CNX BKK 1705 1815 0 07MAR15 07MAR15 773 1:10
11         TG 113 1235  CNX BKK 1705 1815 0 03MAR15 09MAR15 333 1:10
12WE:TG1161 D       CNX DMK 1 1820 1935 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 215 D      BKK CNX 0800 0915 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
2 PG 270 D     BKK CNX 1000 1115 0 03MAR15 28MAR15 319 1:15
3 PG 217 D      BKK CNX 1210 1325 0 03MAR15 28MAR15 319 1:15
4 PG 262 D      BKK CNX 1510 1625 0 24JAN15 16MAR15 320 1:15
5 PG 906 X45 BKK CNX 1710 1825 0 03MAR15 16MAR15 319 1:15
6 PG 227 D      BKK CNX 1935 2050 0 05JAN15 28MAR15 320 1:15
7 PG 221 45     BKK CNX 2115 2230 0 05MAR15 13MAR15 320 1:15
8 PG 221 X45 BKK CNX 2115 2230 0 03MAR15 16MAR15 319 1:15

กลับ

1 PG 222 256    CNX BKK 0655 0815 0 03MAR15 07MAR15 320 1:20
2 PG 222 X56   CNX BKK 0655 0815 0 04MAR15 17MAR15 319 1:20
3 PG 216 D       CNX BKK 1000 1120 0 15DEC14 28MAR15 320 1:20
4 PG 224 D      CNX BKK 1200 1320 0 03MAR15 28MAR15 319 1:20
5 PG 907 D      CNX BKK 1410 1530 0 03MAR15 28MAR15 319 1:20
6 PG 226 D      CNX BKK 1715 1835 0 24JAN15 16MAR15 320 1:20
7 PG 220 X45 CNX BKK 1910 2030 0 03MAR15 28MAR15 319 1:20
8 PG 228 D     CNX BKK 2140 2300 0 05JAN15 28MAR15 320 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 2,780 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

กระบี่

แอร์เอเชีย

1 FD3227 D DMK 1 KBV 0630 0800 0 28OCT14 28MAR15 320 1:30
2 FD3213 D DMK 1 KBV 0730 0850 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
3 FD3225 D DMK 1 KBV 0825 0945 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
4 FD3217 D DMK 1 KBV 1145 1305 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
5 FD3223 D DMK 1 KBV 1400 1520 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
6 FD3219 D DMK 1 KBV 1540 1700 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
7 FD3221 D DMK 1 KBV 1805 1925 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
8 FD3215 D DMK 1 KBV 2020 2140 0 26OCT14 30APR15 320 1:20

กลับ

1 FD3226 D KBV DMK 1 0635 0755 0 28OCT14 28MAR15 320 1:20
2 FD3228 D KBV DMK 1 0830 0945 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
3 FD3214 D KBV DMK 1 0920 1035 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
4 FD3218 D KBV DMK 1 1335 1450 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
5 FD3224 D KBV DMK 1 1550 1710 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
6 FD3220 D KBV DMK 1 1740 1850 0 26OCT14 28MAR15 320 1:10
7 FD3222 D KBV DMK 1 1955 2110 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
8 FD3216 D KBV DMK 1 2210 2330 0 26OCT14 30APR15 320 1:20

การบินไทย

1         TG 241  D BKK KBV 0800 0920 0 02MAR15 28MAR15 333 1:20
2WE:TG2293 D BKK KBV 1020 1140 0 01DEC14 28MAR15 32S 1:20
3WE:TG2295 D BKK KBV 1430 1550 0 01DEC14 28MAR15 32S 1:20
4        TG 249   D BKK KBV 1755 1915 0 21FEB15 28MAR15 333 1:20

กลับ

1         TG 242 D KBV BKK 1005 1125 0 02MAR15 28MAR15 333 1:20
2WE:TG2294 D KBV BKK 1210 1330 0 01DEC14 28MAR15 32S 1:20
3WE:TG2296 D KBV BKK 1620 1740 0 01DEC14 28MAR15 32S 1:20
4         TG 250 D KBV BKK 2000 2120 0 26OCT14 28MAR15 333 1:20

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 222 D BKK KBV 0915 1040 0 03MAR15 17MAR15 320 1:25
2 PG 267 D BKK KBV 1320 1445 0 22JAN15 28MAR15 320 1:25
3 PG 263 D BKK KBV 1720 1845 0 03MAR15 28MAR15 320 1:25
4 PG 269 D BKK KBV 2025 2150 0 03MAR15 28MAR15 320 1:25

กลับ

1 PG 290 D KBV BKK 0640 0805 0 13JAN15 28MAR15 320 1:25
2 PG 262 D KBV BKK 1130 1255 0 24JAN15 16MAR15 320 1:25
3 PG 268 D KBV BKK 1540 1705 0 22JAN15 28MAR15 320 1:25
4 PG 264 D KBV BKK 1940 2105 0 03MAR15 28MAR15 320 1:25

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 2,830 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม" ติดตามตั๋วเครื่องบินราคาถูกอัพเดทบนเฟชบุ๊ค คลิกถูกใจด้านล่าง "

แท็ก คำค้นหา

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน

[X] close
[X] close