ตารางบินในประเทศฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

ในประเทศไทยมีสายการบินหลากหลายสายที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศซึ่งมีทั้งที่เดินทางไปทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ซึ่งมีจังหวัดที่เดินทางไปดังนี้ ทั่วภูมิภาคดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ หาดใหญ่ ทั่วทุกภาคและมีตารางการบินดังนี้

เชียงราย

เที่ยวบิน เดินทาง กรุงเทพฯ เชียงราย

แอร์เอเชีย

1 FD3203 6 DMK 1 CEI 0720 0840 0 05JUL14 25OCT14 320 1:20
2 FD3201 6 DMK 1 CEI 0900 1015 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
3 FD3203 D DMK 1 CEI 0930 1050 0 26OCT14 320 1:20
4 FD3209 6 DMK 1 CEI 1120 1240 0 04OCT14 25OCT14 320 1:20
5 FD3201 D DMK 1 CEI 1130 1250 0 26OCT14 320 1:20
6 FD3207 D DMK 1 CEI 1425 1545 0 26OCT14 320 1:20
7 FD3207 6 DMK 1 CEI 1435 1555 0 12APR14 25OCT14 320 1:20
8 FD3209 D DMK 1 CEI 1735 1850 0 26OCT14 320 1:15
9 FD3205 6 DMK 1 CEI 1950 2110 0 05APR14 25OCT14 320 1:20
10 FD3205 D DMK 1 CEI 1955 2115 0 26OCT14 320 1:20

กลับ

1 FD3204 6 CEI DMK 1 0910 1030 0 05JUL14 25OCT14 320 1:20
2 FD3202 6 CEI DMK 1 1045 1200 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
3 FD3204 D CEI DMK 1 1115 1235 0 26OCT14 320 1:20
4 FD3210 6 CEI DMK 1 1310 1430 0 04OCT14 25OCT14 320 1:20
5 FD3202 D CEI DMK 1 1320 1435 0 26OCT14 320 1:15
6 FD3208 D CEI DMK 1 1615 1735 0 26OCT14 320 1:20
7 FD3208 6 CEI DMK 1 1625 1750 0 12APR14 25OCT14 320 1:25
8 FD3210 D CEI DMK 1 1920 2035 0 26OCT14 320 1:15
9 FD3206 6 CEI DMK 1 2140 2300 0 05APR14 25OCT14 320 1:20
10 FD3206 D CEI DMK 1 2145 2305 0 26OCT14 320 1:20

การบินไทย

1WE*TG2130 6 BKK CEI 0800 0920 0 06SEP14 25OCT14 32S 1:20
2WE:TG2130 D BKK CEI 0810 0930 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
3WE:TG2134 D BKK CEI 1330 1450 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
4WE*TG2134 6 BKK CEI 1350 1510 0 06SEP14 25OCT14 32S 1:20
5WE*TG2140 6 BKK CEI 1820 1940 0 25OCT14 25OCT14 32S 1:20
6WE:TG2136 D BKK CEI 1830 1950 0 26OCT14 04NOV14 32S 1:20

กลับ

1WE*TG2131 6 CEI BKK 0955 1115 0 06SEP14 25OCT14 32S 1:20
2WE:TG2131 D CEI BKK 1010 1130 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
3WE:TG2135 D CEI BKK 1525 1645 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
4WE*TG2135 6 CEI BKK 1545 1705 0 06SEP14 25OCT14 32S 1:20
5WE*TG2141 6 CEI BKK 2015 2135 0 25OCT14 25OCT14 32S 1:20
6WE:TG2137 D CEI BKK 2025 2145 0 26OCT14 04NOV14 32S 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

เชียงใหม่

เที่ยวบินที่เดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

แอร์เอเชีย

1 FD3437 D DMK 1 CNX 0635 0750 0 26OCT14 320 1:15
2 FD3437 6 DMK 1 CNX 0640 0755 0 05APR14 25OCT14 320 1:15
3 FD3445 D DMK 1 CNX 0740 0900 0 26OCT14 320 1:20
4 FD3445 6 DMK 1 CNX 0815 0930 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
5 FD3435 6 DMK 1 CNX 1020 1135 0 05APR14 25OCT14 320 1:15
6 FD3435 D DMK 1 CNX 1030 1140 0 26OCT14 320 1:10
7 FD3441 6 DMK 1 CNX 1045 1205 0 04OCT14 25OCT14 320 1:20
8 FD3447 D DMK 1 CNX 1135 1255 0 26OCT14 320 1:20
9 FD3447 6 DMK 1 CNX 1150 1305 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
10 FD3441 D DMK 1 CNX 1225 1340 0 26OCT14 320 1:15
11 FD3433 6 DMK 1 CNX 1250 1400 0 05APR14 25OCT14 320 1:10
12 FD3433 D DMK 1 CNX 1345 1500 0 26OCT14 320 1:15

กลับ

1 FD3438 D CNX DMK 1 0820 0935 0 26OCT14 320 1:15
2 FD3438 6 CNX DMK 1 0825 0940 0 05APR14 25OCT14 320 1:15
3 FD3446 D CNX DMK 1 0930 1050 0 26OCT14 320 1:20
4 FD3446 6  CNX DMK 1 1000 1115 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
5 FD3436 6  CNX DMK 1 1205 1320 0 05APR14 25OCT14 320 1:15
6 FD3436 D CNX DMK 1 1210 1330 0 26OCT14 320 1:20
7 FD3442 6  CNX DMK 1 1300 1405 0 04OCT14 25OCT14 320 1:05
8 FD3448 D CNX DMK 1 1325 1445 0 26OCT14 320 1:20
9 FD3448 6  CNX DMK 1 1335 1450 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
10 FD3442 D CNX DMK 1 1415 1530 0 26OCT14 320 1:15
11 FD3434 6   CNX DMK 1 1435 1550 0 05APR14 25OCT14 320 1:15
12 FD3426 6   CNX DMK 1 1530 1640 0 04OCT14 25OCT14 320 1:10

การบินไทย

1WE:TG1150 D DMK 1 CNX 0655 0810 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15
2WE:TG1100 6 DMK 1 CNX 0705 0820 0 11OCT14 25OCT14 32S 1:15
3        TG 102 6 BKK CNX 0755 0915 0 25OCT14 25OCT14 773 1:20
4        TG 102 1237 BKK CNX 0800 0920 0 26OCT14 29OCT14 330 1:20
5        TG 102 456 BKK CNX 0800 0920 0 30OCT14 01NOV14 773 1:20
6WE:TG1154 D DMK 1 CNX 0925 1040 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15
7WE:TG1104 6 DMK 1 CNX 0925 1040 0 11OCT14 25OCT14 32S 1:15
8        TG 106 D BKK CNX 1030 1140 0 26OCT14 15DEC14 333 1:10
9         TG 106 6 BKK CNX 1050 1200 0 06SEP14 25OCT14 734 1:10
10         TG 110 X6 BKK CNX 1255 1405 0 26OCT14 31OCT14 330 1:10
11          TG 110 6 BKK CNX 1255 1405 0 01NOV14 01NOV14 333 1:10
12          TG 110 6 BKK CNX 1310 1420 0 25OCT14 25OCT14 330 1:10

กลับ

1         TG 123 D CNX BKK 0700 0810 0 25OCT14 05NOV14 333 1:10
2        TG 103 1237 CNX BKK 1010 1130 0 26OCT14 29OCT14 330 1:20
3        TG 103 456 CNX BKK 1010 1130 0 25OCT14 20NOV14 773 1:20
4WE:TG1105 6 CNX DMK 1 1120 1235 0 11OCT14 25OCT14 32S 1:15
5WE:TG1155 D CNX DMK 1 1125 1240 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15
6         TG 107 D CNX BKK 1235 1345 0 26OCT14 15DEC14 333 1:10
7         TG 107 6 CNX BKK 1240 1350 0 06SEP14 25OCT14 734 1:10
8WE:TG1117 6 CNX DMK 1 1400 1515 0 11OCT14 25OCT14 32S 1:15
9WE:TG1153 D CNX DMK 1 1405 1520 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:15
10        TG 111 6 CNX BKK 1455 1605 0 01NOV14 01NOV14 333 1:10
11         TG 111 X6 CNX BKK 1455 1605 0 26OCT14 31OCT14 330 1:10
12         TG 111 6 CNX BKK 1510 1620 0 25OCT14 25OCT14 330 1:10

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 215 D BKK CNX 0800 0915 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
2 PG 215 6 BKK CNX 0805 0920 0 05JUL14 25OCT14 320 1:15
3 PG 270 D BKK CNX 1000 1115 0 26OCT14 09NOV14 319 1:15
4 PG 270 6 BKK CNX 1000 1115 0 25OCT14 25OCT14 320 1:15
5 PG 217 345 BKK CNX 1210 1325 0 29OCT14 31OCT14 320 1:15
6 PG 217 1267 BKK CNX 1210 1325 0 26OCT14 28MAR15 319 1:15
7 PG 217 6 BKK CNX 1230 1345 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
8 PG 906 6 BKK CNX 1435 1550 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
9 PG 262 D BKK CNX 1510 1625 0 26OCT14 28MAR15 320 1:15
10 PG 219 6 BKK CNX 1700 1815 0 23AUG14 25OCT14 319 1:15
11 PG 906 6 BKK CNX 1710 1825 0 01NOV14 01NOV14 320 1:15
12 PG 268 6 BKK CNX 1900 2015 0 25OCT14 25OCT14 320 1:15

กลับ

1 PG 222 2367 CNX BKK 0655 0815 0 25OCT14 05NOV14 320 1:20
2 PG 222 145 CNX BKK 0655 0815 0 27OCT14 31OCT14 319 1:20
3 PG 216 D CNX BKK 1000 1120 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
4 PG 216 6 CNX BKK 1010 1130 0 05JUL14 25OCT14 320 1:20
5 PG 224 6 CNX BKK 1200 1320 0 25OCT14 25OCT14 320 1:20
6 PG 224 D CNX BKK 1200 1320 0 26OCT14 01JUL15 319 1:20
7 PG 907 345 CNX BKK 1410 1530 0 29OCT14 31OCT14 320 1:20
8 PG 907 1267 CNX BKK 1410 1530 0 26OCT14 01NOV14 319 1:20
9 PG 907 6 CNX BKK 1440 1600 0 11OCT14 25OCT14 320 1:20
10 PG 226 6 CNX BKK 1635 1755 0 02AUG14 25OCT14 320 1:20
11 PG 226 D CNX BKK 1715 1835 0 26OCT14 28MAR15 320 1:20
12 PG 220 6 CNX BKK 1900 2020 0 30AUG14 25OCT14 319 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 3,180 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

กระบี่

แอร์เอเชีย

1 FD3227 D DMK 1 KBV 0640 0800 0 26OCT14 320 1:20
2 FD3227 6 DMK 1 KBV 0710 0825 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
3 FD3213 D DMK 1 KBV 0730 0850 0 26OCT14 320 1:20
4 FD3225 D DMK 1 KBV 0825 0945 0 26OCT14 320 1:20
5 FD3229 6 DMK 1 KBV 0905 1020 0 30AUG14 25OCT14 320 1:15
6 FD3225 6 DMK 1 KBV 0940 1100 0 04OCT14 25OCT14 320 1:20
7 FD3217 6 DMK 1 KBV 1140 1255 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
8 FD3217 D DMK 1 KBV 1145 1305 0 26OCT14 320 1:20
9 FD3223 6 DMK 1 KBV 1350 1505 0 05APR14 25OCT14 320 1:15
10 FD3223 D DMK 1 KBV 1400 1520 0 26OCT14 320 1:20
11 FD3219 D DMK 1 KBV 1540 1700 0 26OCT14 320 1:20
12 FD3219 6 DMK 1 KBV 1610 1720 0 12APR14 25OCT14 320 1:10

กลับ

1 FD3226 6 KBV DMK 1 0725 0840 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
2 FD3228 D KBV DMK 1 0830 0945 0 26OCT14 320 1:15
3 FD3228 6 KBV DMK 1 0855 1010 0 04OCT14 25OCT14 320 1:15
4 FD3214 D KBV DMK 1 0920 1035 0 26OCT14 320 1:15
5 FD3230 6 KBV DMK 1 1050 1205 0 30AUG14 25OCT14 320 1:15
6 FD3218 6 KBV DMK 1 1330 1440 0 04OCT14 25OCT14 320 1:10
7 FD3218 D KBV DMK 1 1335 1450 0 26OCT14 320 1:15
8 FD3226 D KBV DMK 1 1425 1545 0 26OCT14 320 1:20
9 FD3224 6 KBV DMK 1 1535 1700 0 05APR14 25OCT14 320 1:25
10 FD3224 D KBV DMK 1 1550 1710 0 26OCT14 320 1:20
11 FD3220 D KBV DMK 1 1740 1850 0 26OCT14 320 1:10
12 FD3220 6 KBV DMK 1 1750 1910 0 05APR14 25OCT14 320 1:20

การบินไทย

1         TG 241 D BKK KBV 0800 0920 0 25OCT14 28MAR15 333 1:20
2WE:TG2293 D BKK KBV 1100 1220 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
3WE*TG2243 6 BKK KBV 1105 1225 0 06SEP14 25OCT14 32S 1:20
4WE*TG2245 6 BKK KBV 1315 1435 0 04OCT14 25OCT14 32S 1:20
5WE:TG2295 D BKK KBV 1430 1550 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
6         TG 249 6 BKK KBV 1640 1800 0 25OCT14 25OCT14 330 1:20
7         TG 249 4 BKK KBV 1755 1915 0 30OCT14 30OCT14 330 1:20
8        TG 249 X4 BKK KBV 1755 1915 0 26OCT14 01NOV14 333 1:20

กลับ

1         TG 242 D KBV BKK 1005 1125 0 26OCT14 28MAR15 333 1:20
2         TG 242 6 KBV BKK 1010 1130 0 04OCT14 25OCT14 333 1:20
3WE*TG2244 6 KBV BKK 1305 1425 0 06SEP14 25OCT14 32S 1:20
4WE:TG2294 D KBV BKK 1310 1430 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
5WE*TG2246 6 KBV BKK 1515 1635 0 04OCT14 25OCT14 32S 1:20
6WE:TG2296 D KBV BKK 1620 1740 0 26OCT14 28MAR15 32S 1:20
7        TG 250 6 KBV BKK 1850 2010 0 25OCT14 25OCT14 330 1:20
8        TG 250 4 KBV BKK 2000 2120 0 30OCT14 30OCT14 330 1:20
9        TG 250 X4 KBV BKK 2000 2120 0 26OCT14 01NOV14 333 1:20

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 222 D BKK KBV 0915 1040 0 26OCT14 02NOV14 320 1:25
2 PG 222 6 BKK KBV 0925 1050 0 18OCT14 25OCT14 320 1:25
3 PG 267 D BKK KBV 1320 1445 0 26OCT14 28MAR15 320 1:25
4 PG 267 6 BKK KBV 1415 1540 0 25OCT14 25OCT14 320 1:25
5 PG 263 X7 BKK KBV 1720 1845 0 25OCT14 28MAR15 320 1:25
6 PG 263 7 BKK KBV 1820 1945 0 26OCT14 26OCT14 320 1:25
7 PG 269 D BKK KBV 2025 2150 0 26OCT14 28MAR15 320 1:25

กลับ

1 PG 290 D KBV BKK 0640 0805 0 26OCT14 28MAR15 320 1:25
2 PG 262 D KBV BKK 1130 1255 0 26OCT14 28MAR15 320 1:25
3 PG 262 6 KBV BKK 1140 1305 0 05APR14 25OCT14 320 1:25
4 PG 268 D KBV BKK 1540 1705 0 26OCT14 28MAR15 320 1:25
5 PG 268 6 KBV BKK 1630 1755 0 25OCT14 25OCT14 320 1:25
6 PG 264 X7 KBV BKK 1940 2105 0 25OCT14 28MAR15 320 1:25
7 PG 264 7 KBV BKK 2045 2210 0 26OCT14 26OCT14 320 1:25

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 3,130 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม" ติดตามตั๋วเครื่องบินราคาถูกอัพเดทบนเฟชบุ๊ค คลิกถูกใจด้านล่าง "

แท็ก คำค้นหา

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน

[X] close
[X] close