ตารางบินในประเทศฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

ในประเทศไทยมีสายการบินหลากหลายสายที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศซึ่งมีทั้งที่เดินทางไปทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ซึ่งมีจังหวัดที่เดินทางไปดังนี้ ทั่วภูมิภาคดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ หาดใหญ่ ทั่วทุกภาคและมีตารางการบินดังนี้

เชียงราย

เที่ยวบิน เดินทาง กรุงเทพฯ เชียงราย

แอร์เอเชีย

1 FD3203 D DMK 1 CEI 0720 0820 0 07JUN15 24OCT15 320 1:00
2 FD3209 D DMK 1 CEI 1120 1240 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20
3 FD3207 D DMK 1 CEI 1435 1555 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20
4 FD3205 D DMK 1 CEI 1950 2110 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20

กลับ

1 FD3204 D CEI DMK 1 0850 1030 0 07JUN15 24OCT15 320 1:40
2 FD3210 D CEI DMK 1 1310 1430 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20
3 FD3208 D CEI DMK 1 1625 1750 0 07JUN15 24OCT15 320 1:25
4 FD3206 D CEI DMK 1 2140 2300 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20

การบินไทย

1WE:TG2130 D BKK CEI 0820 0940 0 20MAY15 24OCT15 320 1:20
2WE:TG2134 D BKK CEI 1500 1620 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:20
3WE:TG2136 D BKK CEI 1905 2025 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:20

กลับ

1WE:TG2131 D CEI BKK 1020 1140 0 16MAY15 24OCT15 320 1:20
2WE:TG2135 D CEI BKK 1655 1815 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:20
3WE:TG2137 D CEI BKK 2055 2215 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

เชียงใหม่

เที่ยวบินที่เดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

แอร์เอเชีย

1 FD3437 D DMK 1 CNX 0640 0755 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
2 FD3445 D DMK 1 CNX 0815 0930 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
3 FD3435 D DMK 1 CNX 1020 1135 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
4 FD3441 D DMK 1 CNX 1045 1205 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20
5 FD3447 D DMK 1 CNX 1150 1305 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
6 FD3433 D DMK 1 CNX 1250 1400 0 07JUN15 24OCT15 320 1:10
7 FD3425 D DMK 1 CNX 1355 1515 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20
8 FD3439 D DMK 1 CNX 1440 1555 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
9 FD3431 D DMK 1 CNX 1545 1700 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
10 FD3429 D DMK 1 CNX 1810 1920 0 07JUN15 24OCT15 320 1:10

กลับ

1 FD3438 D CNX DMK 1 0825 0940 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
2 FD3446 D CNX DMK 1 1015 1115 0 07JUN15 24OCT15 320 1:00
3 FD3436 D CNX DMK 1 1205 1320 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
4 FD3442 D CNX DMK 1 1235 1405 0 07JUN15 24OCT15 320 1:30
5 FD3448 D CNX DMK 1 1335 1450 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
6 FD3434 D CNX DMK 1 1435 1550 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
7 FD3426 D CNX DMK 1 1550 1710 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20
8 FD3440 D CNX DMK 1 1625 1740 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
9 FD3432 D CNX DMK 1 1735 1850 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
10 FD3430 D CNX DMK 1 1950 2110 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20

การบินไทย

1WE:TG1150 D  DMK 1 CNX 0700 0815 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:15
2        TG 102 23 BKK CNX 0755 0915 0 17JUN15 23JUN15 777 1:20
3        TG 102 X3 BKK CNX 0755 0915 0 16JUN15 22JUN15 773 1:20
4WE:TG1154 D  DMK 1 CNX 0810 0925 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:15
5        TG 106 D   BKK CNX 1030 1140 0 29MAR15 30SEP15 320 1:10
6WE:TG1156 D  DMK 1 CNX 1215 1330 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:15
7        TG 110 X3 BKK CNX 1310 1420 0 18JUN15 26JUN15 773 1:10
8        TG 110 23 BKK CNX 1310 1420 0 16JUN15 17JUN15 777 1:10
9WE:TG2162 D BKK CNX 1535 1645 0 05MAY15 24OCT15 32S 1:10
10WE:TG1160 D DMK 1 CNX 1645 1800 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:15
11         TG 116 D   BKK CNX 1720 1830 0 29MAR15 05AUG15 773 1:10
12         TG 120 D BKK CNX 1840 1955 0 01JUN15 01JUL15 320 1:15

กลับ

1WE:TG2165 D CNX BKK 0700 0810 0 06MAY15 24OCT15 32S 1:10
2WE:TG1155 D CNX DMK 1 1000 1115 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:15
3         TG 103 X3 CNX BKK 1005 1125 0 16JUN15 22JUN15 773 1:20
4         TG 103 23 CNX BKK 1005 1125 0 17JUN15 23JUN15 777 1:20
5         TG 107 D CNX BKK 1220 1330 0 29MAR15 30SEP15 320 1:10
6 WE:TG1157 D CNX DMK 1 1405 1520 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:15
7         TG 111 23 CNX BKK 1510 1620 0 16JUN15 17JUN15 777 1:10
8        TG 111 X3 CNX BKK 1510 1620 0 18JUN15 26JUN15 773 1:10
9WE:TG2163 D CNX BKK 1715 1825 0 05MAY15 24OCT15 32S 1:10
10WE:TG1161 D CNX DMK 1 1840 1955 0 29MAR15 24OCT15 32S 1:15
11         TG 117 D CNX BKK 1920 2030 0 30MAR15 27JUL15 773 1:10
12         TG 121 D CNX BKK 2050 2210 0 05MAY15 01JUL15 320 1:20

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 215 D BKK CNX 0805 0920 0 15JUN15 24OCT15 320 1:15
2 PG 270 D BKK CNX 1000 1115 0 15JUN15 24OCT15 320 1:15
3 PG 217 D BKK CNX 1230 1345 0 29MAR15 24OCT15 320 1:15
4 PG 906 D BKK CNX 1435 1550 0 21MAY15 24OCT15 320 1:15
5 PG 268 D BKK CNX 1900 2015 0 16JUN15 24OCT15 320 1:15
6 PG 221 D BKK CNX 2135 2255 0 13JUN15 30JUN15 320 1:20

กลับ

1 PG 222 D CNX BKK 0655 0815 0 15JUN15 24OCT15 320 1:20
2 PG 216 D CNX BKK 1010 1130 0 29MAR15 24OCT15 320 1:20
3 PG 224 D CNX BKK 1200 1320 0 18MAY15 24OCT15 320 1:20
4 PG 907 D CNX BKK 1440 1600 0 16JUN15 30JUN15 320 1:20
5 PG 226 D CNX BKK 1635 1755 0 29MAR15 24OCT15 320 1:20
6 PG 228 D CNX BKK 2105 2225 0 15JUN15 24OCT15 320 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,800 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 3,000 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

กระบี่

แอร์เอเชีย

1 FD3229 D DMK 1 KBV 0905 1020 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
2 FD3225 D DMK 1 KBV 0935 1100 0 07JUN15 24OCT15 320 1:25
3 FD3217 D DMK 1 KBV 1140 1255 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
4 FD3223 D DMK 1 KBV 1350 1505 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
5 FD3221 D DMK 1 KBV 1720 1835 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15

กลับ

1 FD3226 D KBV DMK 1 0745 0905 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20
2 FD3230 D KBV DMK 1 1050 1205 0 07JUN15 24OCT15 320 1:15
3 FD3218 D KBV DMK 1 1330 1440 0 07JUN15 24OCT15 320 1:10
4 FD3224 D KBV DMK 1 1535 1700 0 07JUN15 24OCT15 320 1:25
5 FD3222 D KBV DMK 1 1910 2030 0 07JUN15 24OCT15 320 1:20

การบินไทย

1 TG 241 D BKK KBV 0800 0920 0 05MAY15 24OCT15 320 1:20
2 TG 251 D BKK KBV 1315 1435 0 29MAR15 24OCT15 320 1:20
3 TG 249 D BKK KBV 1640 1800 0 16JUN15 30JUN15 333 1:20

กลับ

1 TG 242 D KBV BKK 1010 1130 0 05MAY15 24OCT15 320 1:20
2 TG 252 D KBV BKK 1510 1630 0 29MAR15 24OCT15 320 1:20
3 TG 250 D KBV BKK 1850 2010 0 16JUN15 08JUL15 333 1:20

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 222 D BKK KBV 0925 1050 0 15JUN15 24OCT15 320 1:25
2 PG 267 D BKK KBV 1415 1540 0 04JUN15 24OCT15 320 1:25
3 PG 263 D BKK KBV 1720 1845 0 16JUN15 26MAR16 320 1:25
4 PG 269 D BKK KBV 2020 2145 0 15JUN15 31JUL15 320 1:25

กลับ

1 PG 260 D KBV BKK 0650 0815 0 04JUN15 01AUG15 320 1:25
2 PG 262 D KBV BKK 1140 1305 0 04JUN15 24OCT15 320 1:25
3 PG 268 D KBV BKK 1630 1755 0 16JUN15 24OCT15 320 1:25
4 PG 264 D KBV BKK 1940 2105 0 16JUN15 26MAR16 320 1:25

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,900 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 2,930 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม" ติดตามตั๋วเครื่องบินราคาถูกอัพเดทบนเฟชบุ๊ค คลิกถูกใจด้านล่าง "

แท็ก คำค้นหา

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน

[X] close
[X] close