ตารางบินในประเทศฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

ในประเทศไทยมีสายการบินหลากหลายสายที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศซึ่งมีทั้งที่เดินทางไปทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ซึ่งมีจังหวัดที่เดินทางไปดังนี้ ทั่วภูมิภาคดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ หาดใหญ่ ทั่วทุกภาคและมีตารางการบินดังนี้

เชียงราย

เที่ยวบิน เดินทาง กรุงเทพฯ เชียงราย

แอร์เอเชีย

1 FD3203 D DMK 1 CEI 0720 0840 0 01JUL14 25OCT14 320 1:20
2 FD3207 D DMK 1 CEI 1435 1555 0 08APR14 25OCT14 320 1:20
3 FD3205 D DMK 1 CEI 1950 2110 0 30MAR14 25OCT14 320 1:20

กลับ

1 FD3204 D CEI DMK 1 0910 1030 0 01JUL14 25OCT14 320 1:20
2 FD3208 D CEI DMK 1 1625 1750 0 08APR14 25OCT14 320 1:25
3 FD3206 D CEI DMK 1 2140 2300 0 30MAR14 25OCT14 320 1:20

การบินไทย

1         TG 130   D BKK CEI 0800 0920 0 01MAY14 31JUL14 734 1:20
2WE*TG2134 D BKK CEI 1350 1510 0 16MAY14 25OCT14 32S 1:20
3         TG 140   D BKK CEI 1820 1940 0 16MAY14 31JUL14 734 1:20

กลับ

1         TG 131   D CEI BKK 1005 1125 0 01MAY14 31JUL14 734 1:20
2WE*TG2135 D CEI BKK 1545 1705 0 16MAY14 25OCT14 32S 1:20
3         TG 141   D CEI BKK 2025 2145 0 16MAY14 31JUL14 734 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,700 รวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

เชียงใหม่

เที่ยวบินที่เดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

แอร์เอเชีย

1 FD3437 D DMK 1 CNX 0640 0755 0 30MAR14 25OCT14 320 1:15
2 FD3435 D DMK 1 CNX 1020 1135 0 30MAR14 25OCT14 320 1:15
3 FD3433 D DMK 1 CNX 1250 1400 0 30MAR14 25OCT14 320 1:10
4 FD3439 D DMK 1 CNX 1440 1555 0 01JUL14 25OCT14 320 1:15
5 FD3431 D DMK 1 CNX 1545 1700 0 27OCT13 31AUG14 320 1:15
6 FD3429 D DMK 1 CNX 1810 1920 0 08APR14 25OCT14 320 1:10
7 FD3427 D DMK 1 CNX 2100 2210 0 30MAR14 25OCT14 320 1:10

กลับ

1 FD3438 D CNX DMK 1 0825 0940 0 30MAR14 25OCT14 320 1:15
2 FD3436 D CNX DMK 1 1205 1320 0 30MAR14 25OCT14 320 1:15
3 FD3434 D CNX DMK 1 1435 1550 0 30MAR14 25OCT14 320 1:15
4 FD3440 D CNX DMK 1 1625 1740 0 01JUL14 25OCT14 320 1:15
5 FD3432 D CNX DMK 1 1735 1850 0 08APR14 31AUG14 320 1:15
6 FD3430 D CNX DMK 1 1950 2110 0 08APR14 25OCT14 320 1:20
7 FD3428 D CNX DMK 1 2240 2355 0 30MAR14 25OCT14 320 1:15

การบินไทย

1WE*TG2100 D BKK CNX 0710 0820 0 01MAY14 25OCT14 320 1:10
2         TG 102   D BKK CNX 0750 0910 0 15JUL14 22JUL14 777 1:20
3         TG 106   2 BKK CNX 1050 1200 0 15JUL14 15JUL14 333 1:10
4         TG 106   D BKK CNX 1050 1200 0 16JUL14 25JUL14 734 1:10
5         TG 110   D BKK CNX 1310 1420 0 15JUL14 22JUL14 777 1:10
6WE*TG2114  D BKK CNX 1530 1640 0 03JUN14 28MAR15 32S 1:10
7         TG 116   D BKK CNX 1720 1830 0 01MAY14 25OCT14 773 1:10
8         TG 120   D BKK CNX 1840 1955 0 15JUL14 22JUL14 777 1:15
9         TG 122   D BKK CNX 2130 2240 0 01MAY14 30JUL14 AB6 1:10

กลับ

1         TG 123 D CNX BKK 0700 0810 0 01MAY14 31JUL14 AB6 1:10
2         TG 103 D CNX BKK 1010 1130 0 15JUL14 22JUL14 777 1:20
3         TG 107 2 CNX BKK 1240 1350 0 15JUL14 15JUL14 333 1:10
4         TG 107 D CNX BKK 1240 1350 0 16JUL14 25JUL14 734 1:10
5WE*TG2117 D CNX BKK 1400 1510 0 01MAY14 25OCT14 320 1:10
6          TG 111 D CNX BKK 1525 1635 0 15JUL14 22JUL14 777 1:10
7WE*TG2115 D CNX BKK 1715 1825 0 03JUN14 25OCT14 32S 1:10
8          TG 117 D CNX BKK 1920 2030 0 01MAY14 25OCT14 773 1:10
9          TG 121 D CNX BKK 2055 2215 0 15JUL14 22JUL14 777 1:20

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 215 D BKK CNX 0805 0920 0 01JUL14 25OCT14 320 1:15
2 PG 270 X1 BKK CNX 1000 1115 0 11JUL14 20JUL14 319 1:15
3 PG 270 1 BKK CNX 1000 1115 0 21JUL14 25AUG14 320 1:15
4 PG1225 12 BKK CNX 1140 1255 0 21JUL14 19AUG14 319 1:15
5 PG 217 X34 BKK CNX 1230 1345 0 18JUL14 25OCT14 320 1:15
6 PG 217 234 BKK CNX 1230 1345 0 15JUL14 17JUL14 319 1:15
7 PG 906 X1 BKK CNX 1435 1550 0 11MAY14 20JUL14 320 1:15
8 PG 906 12 BKK CNX 1435 1550 0 21JUL14 22JUL14 319 1:15
9 PG 219 D BKK CNX 1700 1815 0 13JUL14 25OCT14 319 1:15
10 PG 268 D BKK CNX 1945 2100 0 15JUL14 21JUL14 319 1:15
11 PG 268 2 BKK CNX 1945 2100 0 22JUL14 22JUL14 320 1:15
12 PG 221 127 BKK CNX 2105 2225 0 20JUL14 21OCT14 320 1:20

กลับ

1 PG 222 X1 CNX BKK 0655 0815 0 15JUL14 20JUL14 319 1:20
2 PG 222 12 CNX BKK 0655 0815 0 21JUL14 12AUG14 320 1:20
3 PG 216 D CNX BKK 1010 1130 0 01JUL14 25OCT14 320 1:20
4 PG 224 1 CNX BKK 1200 1320 0 21JUL14 25AUG14 320 1:20
5 PG 907 234 CNX BKK 1440 1600 0 15JUL14 17JUL14 319 1:20
6 PG 907 X34 CNX BKK 1440 1600 0 18JUL14 26JUL14 320 1:20
7 PG 226 12 CNX BKK 1635 1755 0 21JUL14 22JUL14 319 1:20
8 PG 226 X1 CNX BKK 1635 1755 0 17JUN14 20JUL14 320 1:20
9 PG 220 D CNX BKK 1900 2020 0 04JUL14 25OCT14 319 1:20
10 PG 228 2 CNX BKK 2145 2305 0 22JUL14 22JUL14 320 1:20
11 PG 228 D CNX BKK 2145 2305 0 15JUL14 21JUL14 319 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,700 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 3,180 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม

กระบี่

แอร์เอเชีย

1 FD3229 D DMK 1 KBV 0905 1020 0 21APR14 25OCT14 320 1:15
2 FD3225 D DMK 1 KBV 0945 1100 0 08APR14 25OCT14 320 1:15
3 FD3217 D DMK 1 KBV 1140 1255 0 08APR14 31AUG14 320 1:15
4 FD3223 D DMK 1 KBV 1350 1505 0 30MAR14 25OCT14 320 1:15
5 FD3219 D DMK 1 KBV 1610 1720 0 08APR14 25OCT14 320 1:10

กลับ

1 FD3230 D KBV DMK 1 1050 1205 0 08APR14 25OCT14 320 1:15
2 FD3218 D KBV DMK 1 1330 1440 0 08APR14 31AUG14 320 1:10
3 FD3224 D KBV DMK 1 1535 1700 0 30MAR14 25OCT14 320 1:25
4 FD3226 D KBV DMK 1 1610 1730 0 08APR14 25OCT14 320 1:20
5 FD3220 D KBV DMK 1 1750 1910 0 30MAR14 25OCT14 320 1:20

การบินไทย

1         TG 241   D BKK KBV 0800 0920 0 01JUL14 25JUL14 AB6 1:20
2WE*TG2243 D BKK KBV 1105 1225 0 01MAY14 25OCT14 32S 1:20
3         TG 249   D BKK KBV 1640 1800 0 07JUL14 30JUL14 AB6 1:20

กลับ

1         TG 242   D KBV BKK 1010 1130 0 01JUL14 25JUL14 AB6 1:20
2WE*TG2244 D KBV BKK 1305 1425 0 01MAY14 25OCT14 32S 1:20
3         TG 250  D KBV BKK 1850 2010 0 06JUL14 27JUL14 AB6 1:20

บางกอกแอร์เวย์

1 PG 222 D BKK KBV 0925 1050 0 15JUL14 22JUL14 320 1:25
2 PG 267 D BKK KBV 1415 1540 0 06JUL14 21JUL14 320 1:25
3 PG 267 2 BKK KBV 1420 1540 0 22JUL14 22JUL14 320 1:20
4 PG 263 D BKK KBV 1720 1845 0 26APR14 25OCT14 320 1:25

กลับ

1 PG 262 D KBV BKK 1140 1305 0 30MAR14 25OCT14 320 1:25
2 PG 268 D KBV BKK 1630 1755 0 15JUL14 22JUL14 320 1:25
3 PG 264 D KBV BKK 1940 2105 0 26APR14 25OCT14 320 1:25

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,550 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 2,730 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม" ติดตามตั๋วเครื่องบินราคาถูกอัพเดทบนเฟชบุ๊ค คลิกถูกใจด้านล่าง "

ฝากคำถามผ่าน Facebook ได้ที่นี่

Powered by Facebook Comments

แท็ก คำค้นหา

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน

[X] close
[X] close